Varsel fra Meteorologisk Institutt

TEST TEST TEST Ekstremt mye regn, rødt nivå (MET) Ekstremværet Test

Troms og Finnmark

Publisert: 27.09.2022 11:40 Gyldig: fra 27.09.2022 14:00 til 28.09.2022 05:00

Varseltype

Regn

TEST TEST TEST Det ventes svært mye regn, lokalt … mm/12t. Hendelsen vil mange steder være blant de kraftigste de siste 10 år.

Navn Test
Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 27.09.2022 14:00:00
28.09.2022 05:00:00
Konsekvens TEST TEST TEST Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. En del steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager.
Råd TEST TEST TEST Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Ekstrem situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Oversiktskart