Varsel fra Meteorologisk Institutt

TEST TEST TEST Svært kraftige vindkast, oransje nivå (MET)

Sør-Troms

Publisert: 27.09.2022 10:28 Gyldig: fra 28.09.2022 08:00 til 28.09.2022 14:00

Varseltype

Vindkast

TEST TEST TEST Det ventes lokalt svært kraftige vindkast på 35 m/s fra sør, og sterk storm på kysten. Vinden vil øke først i sør, og minke sist i nord. Stormen er mange steder ventet å være blant de sterkeste de siste 10 år.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 28.09.2022 08:00:00
28.09.2022 14:00:00
Konsekvens TEST TEST TEST Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Broer kan bli stengt. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.
Råd TEST TEST TEST Fest alle løse gjenstander. Unngå ferdsel på utsatte steder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Vurder om reisen er nødvendig. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Oversiktskart