Varsel fra Meteorologisk Institutt

TEST TEST TEST Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Sør-Troms

Publisert: 27.09.2022 10:28 Gyldig: fra 28.09.2022 14:00 til 28.09.2022 20:00

Varseltype

Vindkast

TEST TEST TEST Det ventes lokalt kraftige vindkast på 30 m/s fra sør, og full storm på kysten. Vinden vil øke først i sør, og minke sist i nord.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 28.09.2022 14:00:00
28.09.2022 20:00:00
Konsekvens TEST TEST TEST Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Broer kan bli stengt. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.
Råd TEST TEST TEST Fest alle løse gjenstander. Unngå ferdsel på utsatte steder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Vurder om reisen er nødvendig. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Oversiktskart