Varsel fra Meteorologisk Institutt

TEST TEST TEST Ekstremt kraftige vindkast, rødt nivå (MET) Ekstremværet Test

Deler av Sør-Troms og nord-Nordland

Publisert: 27.09.2022 10:02 Gyldig: fra 27.09.2022 23:00 til 28.09.2022 03:00

Varseltype

Vindkast

TEST TEST TEST Det ventes lokalt ekstreme vindkast på 40-50 m/s fra sørøst, og sterk storm i utsatte kyst- og fjordstrøk. Vinden vil øke først i nord, og minke sist i sør. Stormen vil mange steder være blant de sterkeste de siste 25 år. Vinden ventes å bli noe sterkere enn ekstremværet Ylva.

Navn Test
Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 27.09.2022 23:00:00
28.09.2022 03:00:00
Konsekvens TEST TEST TEST Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett. Stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer kan stenges. Takstein og takplater blåser av hus og bygninger. Mange reiser vil kunne få betydelig lenger reisetid. Strømforsyningen lokalt vil bli betydelig påvirket. Mange veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.
Råd TEST TEST TEST Følg råd fra beredskapsmyndigheter. Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no). Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.
Betydning av varslingsnivå Ekstrem situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Oversiktskart