Varsel fra Meteorologisk Institutt

TEST TEST TEST Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Troms og Finnmark

Publisert: 26.09.2022 10:12 Gyldig: fra 24.09.2022 14:11 til 26.09.2022 14:11

Varseltype

Vindkast

TEST TEST TEST Det ventes lokalt kraftige vindkast på [vindkast-intervall] m/s fra [retning], og [beaufort] på kysten. Vinden vil øke først i [område], og minke sist i [område].

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 24.09.2022 14:11:00
26.09.2022 14:11:00
Konsekvens TEST TEST TEST Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd TEST TEST TEST Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Oversiktskart