Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært kraftig styrtregn, oransje nivå (MET)

Troms og Finnmark og Nordland

Publisert: 24.08.2022 14:34 Gyldig: fra 15.08.2022 16:00 til 31.08.2022 15:20

Varseltype

Styrtregn

Testvarsel

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 15.08.2022 16:00:00
31.08.2022 15:20:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder. Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 cm.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Oversiktskart