Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå (MET)

Deler av Finnmark

Publisert: 17.08.2022 12:28 Gyldig: fra 17.08.2022 17:00 til 18.08.2022 05:00

Varseltype

Regn

Fra sent onsdag ettermiddag til tidlig torsdag morgen ventes det mye regn, lokalt > 30mm/6t. Noe av nedbøren kan komme ifm. kraftige tordenbyger med > 15mm/1t. Det vil være store lokale variasjoner i nedbørmengde og intensitet.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 17.08.2022 17:00:00
18.08.2022 05:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over Mye regn, gult nivå, Deler av Finnmark, 2022-08-17T15:00:00+00:00, 2022-08-18T03:00:00+00:00
Kart over Mye regn, gult nivå, Deler av Finnmark, 2022-08-17T15:00:00+00:00, 2022-08-18T03:00:00+00:00
Oversiktskart