Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Finnmark og deler av Nord-Troms

Publisert: 01.07.2022 12:50 Gyldig: fra 27.06.2022 12:00 til 03.07.2022 14:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal skog- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 27.06.2022 12:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over Skogbrannfare ventes, gult nivå, Finnmark og deler av Nord-Troms, 2022-06-27T10:00:00+00:00, 2022-07-03T12:00:00+00:00
Kart over Skogbrannfare ventes, gult nivå, Finnmark og deler av Nord-Troms, 2022-06-27T10:00:00+00:00, 2022-07-03T12:00:00+00:00
Oversiktskart