Varsel fra Meteorologisk Institutt

Is, gult nivå (MET)

Ofoten og Sør-Troms

Publisert: 26.10.2021 02:43 Gyldig: fra 26.10.2021 01:00 til 27.10.2021 01:00

Varseltype

Is

Tirsdag fare for is på grunn av omslag til mildvær og nedbør på kald bakke. Lokalt vil nedbøren kunne være underkjølt. Nedbøren vil kunne fryse til is på bakken, samt på kjøretøy og andre gjenstander.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 26.10.2021 01:00:00
27.10.2021 01:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket.
Råd Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over is, gult nivå, Ofoten og Sør-Troms, 25 October 23:00 UTC til 26 October 23:00 UTC.
Kart over is, gult nivå, Ofoten og Sør-Troms, 25 October 23:00 UTC til 26 October 23:00 UTC.
Oversiktskart