Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Publisert: 22.10.2021 08:34 Gyldig: fra 21.10.2021 15:00 til 22.10.2021 15:00

Varseltype

Snø

Frem til fredag ettermiddag er det ventet snøbyger over 200-500 m i Møre og Romsdal og Nordfjord. Lokalt kan det komme 25-60 cm på 24 timer, i høyfjellet kan det lokalt komme mer enn 1 meter. Sør for Nordfjord kan det komme lokalt 10-40 cm på 24 timer, i høyden enda mer. Snøgrensa ventes å stige gradvis utover fredag.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 21.10.2021 15:00:00
Konsekvens Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, 21 October 13:00 UTC til 22 October 13:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, 21 October 13:00 UTC til 22 October 13:00 UTC.
Oversiktskart