Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Møre og Romsdal

Publisert: 21.10.2021 12:23 Gyldig: fra 21.10.2021 16:00 til 22.10.2021 06:00

Varseltype

Vindkast

Fra torsdag ettermiddag til tidlig fredag formiddag vest og nordvest sterk vind kan gi lokalt kraftige vindkast 25-30 m/s, vesentlig i midtre og indre strøk, og det ventes sterkere vindkast i fjellet.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 21.10.2021 16:00:00
22.10.2021 06:00:00
Konsekvens Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.
Råd Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Møre og Romsdal, 21 October 14:00 UTC til 22 October 04:00 UTC.
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Møre og Romsdal, 21 October 14:00 UTC til 22 October 04:00 UTC.
Oversiktskart