Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå (MET)

Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

Publisert: 21.10.2021 11:38 Gyldig: fra 21.10.2021 15:00 til 22.10.2021 15:00

Varseltype

Regn

Fra torsdag ettermiddag til fredag ettermiddag er det ventet lokalt 60-100 mm på 24 timer.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 21.10.2021 15:00:00
22.10.2021 15:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye regn, gult nivå, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, 21 October 13:00 UTC til 22 October 13:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, 21 October 13:00 UTC til 22 October 13:00 UTC.
Oversiktskart