Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Saltfjellet, Salten og Ofoten

Publisert: 05.10.2021 11:33 Gyldig: fra 07.10.2021 17:00 til 08.10.2021 01:00

Varseltype

Snø

Sent torsdag ettermiddag og torsdag kveld mulighet for snø på fjelloverganger over ca. 500-600 meter.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 07.10.2021 17:00:00
08.10.2021 01:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Saltfjellet, Salten og Ofoten, 07 October 15:00 UTC til 07 October 23:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Saltfjellet, Salten og Ofoten, 07 October 15:00 UTC til 07 October 23:00 UTC.
Oversiktskart