Snøskredulykker- og hendelser

Her holder vi oversikt over skred som har gitt nestenulykker, dødsfall og skader - så langt vi klarer. Hensikten er å få frem fakta og læring, slik at nye ulykker og skader kan unngås.

Del din informasjon og erfaringer, det kan hjelpe andre!

Vi har laget til et word dokument som du kan fylle ut om selve hendelsen. Dokumentet finner du her. Hvor mye informasjon du ønsker å legge til der er opp til deg. Ferdig utfylt dokument sender du til snoskredvarsling@nve.no . Har du bilder kan du sende de til oss. I de tilfellene vi ser at det kan komme mye god læring ut av hendelsen vil snøskredvarslingen skrive en rapport. 

På www.regobs.no kan du registrere fakta om terrenget, snøskredet, vær og observasjoner gjort på snødekket. Bilder av terrenget og skredet kan lastes opp på regobs.

Figurene viser snøskredulykker i perioden 2006 - idag innhentet av NGI, NVE, Røde kors og søk på Internett og i www.regobs. "Involverte" viser antall personer som var tilstede der skredet gikk og ble tatt eller kunne blitt tatt. "Døde" viser hvor mange av disse som omkom. Merk at flere personer kan være involvert i en ulykke eller nestenulykke.

Statistikken er trolig riktig på antall døde, men er nok undervurdert på antall "Involverte", da det antagelig er mange nesteulykker som ikke registreres. Antall skredtatte er lavere enn antall involverte, da ikke alle i gruppene som ble rammet ble ført med eller begravd. Registrering av nestenulykker og involverte startet vinteren 2014-15, mens NGI har systematisk registrert dødsulykker siden 1992 (se NGI).

Figuren viser snøskredulykker i perioden 2009-2015 hentet fra søk i pressen, innrapporteringer til NVE og rapporter fra NGI. "Døde" viser antall omkommet. "Skredtatte" viser antall mennesker som ble tatt av skredene, enten de overlevde eller ikke. Merk at antall personer som tas av snøskred og overlever er vesentlig underrapportert.

Antall døde i snøskredulykker og antall mennesker involvert i skred fra høsten 2008 til i dag. Registrering av involverte startet vinteren 2014/15, og tallet inkluderer både døde og overlevende.

Figuren viser snøskredulykker fordelt på fremkomstmidlene ski (både ski, snøbrett og til fots), snøskuter og bil (alle andre kjøretøy enn snøskuter) i perioden 2009-2015 hentet fra søk i pressen, innrapporteringer til NVE og rapporter fra NGI. "Døde" viser antall omkommet. "Skredtatte" viser antall mennesker som ble tatt av skredene, enten de overlevde eller ikke. Merk at antall personer som tas av snøskred og overlever er vesentlig underrapportert.

Antall døde og involverte i snøskredulykker fordelt på hendelsesmånedene. Tallene baserer seg kun på data fra og med vinteren 2014/15, og involverte inkluderer både døde og overlevende.

Figurene viser snøskredulykker fordelt på utvalgte fylker i perioden 2009-2015 hentet fra søk i pressen, innrapporteringer til NVE og rapporter fra NGI. "Døde" viser antall omkommet. "Skredtatte" viser antall mennesker som ble tatt av skredene, enten de overlevde eller ikke. Merk at antall personer som tas av snøskred og overlever er vesentlig underrapportert.

Antall døde og involverte i snøskredulykker fordelt på utvalgte fylker. Tallene baserer seg kun på data fra og med vinteren 2014/15, og involverte inkluderer både døde og overlevende.

Figuren viser snøskredulykkene fordelt på kategoriene ski (både ski, snøbrett og til fots), snøskuter og bil (alle andre kjøretøy enn snøskuter). Tallene baserer seg kun på data fra og med vinteren 2014/15, og involverte inkluderer både døde og overlevende.

Snøskredulykkene fordelt på kategoriene ski (både ski, snøbrett og til fots), snøskuter og bil (alle andre kjøretøy enn snøskuter). Tallene baserer seg kun på data fra og med vinteren 2014/15, og involverte inkluderer både døde og overlevende.

Ingen kjente skredhendelser fra vinteren 2016-17 med mennesker involvert
 
Kjente skredhendelser fra vinteren 2015-16 med mennesker involvert
Dato Døde Involvert Sted Kommune Fylke Aktivitet regObsID Rapport Beskrivelse
01.05.16 0 3 Øspetind Vestnes M&R Ski 96290   Turfølge på tre utløste snøskred, ingen skadet.
01.05.16 0 1 Gaularfjellet Gaular S&F Bil 96291   En bil (eller tilhenger) tatt i skred.
01.05.16 0 3 Slogen Ørsta M&R Ski 96272   To skred ble utløst av tre skikjørere på vei opp Slogen. Ingen ble tatt.
30.04.16 0 10 Steindalsnosi Luster S&F Ski 96215   Guidet turgruppe fra High Camp Turtagrø. Ti stk i turfølget, ni av de tatt av skredet. To stk moderat til alvorlig skadet.
30.04.16 0 3 Kyrkja Lom Oppl. Ski 96091
96151
  Et turfølge på tre, en tatt og begravd til brysthøyde.
30.04.16 1 1 Kavlistetra Rauma M&R Ski 96127 varsom Svensk skikjører ble tatt av et skred og ført inn i skog.
30.04.16 0 3 Vangsen Luster S&F Ski 96084   Et turfølge på tre stk utløste skred, ingen ble tatt.
30.04.16 0 5 Hestadalen, Folgefonna Jondal Hord. Ski 96061   Skikjørere (uvisst hvor mange) utløste skred i leheng. Mistet ski osv, ingen begravd.
30.04.16 0 3 Loftet Lom Busk. Ski 96507   Skikjørere utløste et snøskred på 250-300 meters bredde i bratthenget opp mot Vesleloftet i Lom. Ingen skadd.
24.04.16 1 1 Flenjaeggi Aurland Hord. Ski 95346 varsom Mann omkom av snøskred, ble ført med snøen ned en renne og begravet.
22.04.16 0 2 Tverrbytthornet Lom Oppl. Ski 95185   To skiløpere står oppe på en skavel under Tverrbytthornet. To sto ned, en ble tatt av raset og ble ført ca 100 meter nedover.
15.04.16 0 7 Tverrdalsfjellet Narvik Nord. Ski 93268   7 tyske turister utløste et skred, en skadet.
02.04.16 0 2 Ringsdalen Luster S&F Ski 91741 varsom Turfølge tatt av snøskred, redningstjenste kontaktet, men de involverte gjennomførte kameratredning.
27.03.16 1 1 Russelvfjellet Lyngen Troms Ski 91373 varsom Mann falt fra skavl, utløste et snøskred, ble begravd under 1,5 m med snø.
23.03.16 0 1 Rundfjellet Vågan Nord. Ski 90743   Mann tatt av snøskred, mistet skiene.
08.03.16 0 7 Valle Valle A-A Snøskuter 87535   Følge på syv snøskutere, tre snøskutere tatt av skredet. Den ene mer eller mindre begravd. Ingen skader.
04.03.16 0 2 Årviksand Skjervøy Troms Snøskuter 86197   To snøskuterkjørere utløste skredet. En truffet av skredet, men ikke begravd eller skadet.
03.03.16 0 1 Manndalen Kåfjord Troms Snøskuter 83884   Skuterkjører utløste skred. Ble tatt, men kom seg ut. Skred løsnet på kantkornlaget
02.03.16 0 1 Dalsdalen Høyanger S&F Fots 83803   Jogger merket snøskyen godt, ingen skader skjedd.
25.02.16 0 1 Skåstaddalen Ørsta M&R Bil 87488   Bil kjørte rett inn i et snøskred.
25.02.16 0 2 Norheimsund Kvam Hord. Ski 83075   2 skiløpere, den ene tatt og totalt begravd, men med en hånd over snøoverflaten. Bruddskader i ben.
20.02.16 0 2 Lemonsjøen Vågå Oppl. Ski offpist 82293   To skiløpere. Da de stoppet opp løste de ut et skred, en ble tatt med. Ingen skader.
20.02.16 0 3 Teigafjellet Sogndal S&F Ski 82190   Tre skiløpere, der førstemann utløste skredet. Ingen ble tatt.
16.02.16 0 2 Grøtfjord Tromsø Troms Bil 81512   Bil kjørte inn i skredet som allerede hadde gått.
13.02.16 0 3 Rørnestind Lyngen Troms Ski 81063
81163
  Et turfølge på tre stk, en av de tatt av skredet. Gikk bra.
13.02.16 0 1 Sjusjøen Skisenter Ringsaker Hedm. Ski offpist 34721 varsom En skiløper tatt av skred, kom seg ut på egen hånd.
13.02.16 0 2 Kvitfjell Ringebu Oppl. Ski offpist 81026 varsom Personer skadet (delvis tatt av snøskred?) i forbindelse med kontroll av skiområde
11.02.16 0 1 Djupfjordfyllingen Vågan Nord. Bil 79671   Bil kjørte rett inn i et snøskred.
07.02.16 0 3 Bybo Hammerfest Finn. Fots 79165   Tre barn tatt av skred mot lekeområde bak boligblokk, alle overlevde.
31.01.16 0 2 Kleivhøi Vågå Oppl. Ski 78213 varsom To skiløpere, en tatt og helt begravd. Funnet med SM og grav fram bevisstløs etter 15 min.
30.01.16 0 2 Trysil skisenter Trysil Hedm. Ski offpist 77851   Nestenulykke. 3 stk på skitur. 2 stk ble tatt av skredet, men ikke begravd.
24.01.16 0 3 Rundfjellet Balsfjord Troms Ski 76908 varsom Alle tre ble tatt av skredet, ingen ble totalt begravet og ingen ble skadet.
17.01.16 0 5 Storenut Odda Hord. Ski 75778   5 stk på tur, tre skadet. Ingen fullstendig begravet. De skredtatte fikk alle moderate bruddskader.
09.01.16 0 2 Ytre Bakkeby Nordreisa Troms Bil 73875
73794
  To biler tatt. Ingen personskader
03.01.16 0 1 Filefjell alpinsenter Vang Oppl. Ski offpist 73236   Mann alene på ski nært anlegget, løste ut skred i fokksnø. Ingen skader.
03.01.16 0 2 Røldal skisenter Odda Hord. Ski offpist 72984   To stk på ski ned ei renne, en ble tatt og skadet kneet.
19.12.15 2 21 Longyearbyen Longyearbyen Sval. Hus 71387   Skred traff 10 hus fra 1976 under Sukkertoppen, 2 døde, 6 skadde. 21 mennesker var inni husene da skredet kom. Etter hendelsen ble 158 mennesker evakuert.
15.11.15 0 2 Rasletind Vågå Oppl. Ski 67257
67320
67407
varsom Tre på tur opp, en utløste skredet. To tatt. en helt og en delvis begravd. Kameratreddet på 15 min.
Kjente skredhendelser fra vinteren 2014-15 med mennesker involvert
Dato Døde Involvert Sted Kommune Fylke Aktivitet regObsID Rapport Beskrivelse
27.06.15 0 3 Reinstinden Sunndal M&R Ski 65478   Tre på tur, en utløste skred. Ingen skade, men to hentet med helikopter.
13.06.15 0 1 Dyrhaugstindan Luster S&F Ski 65362   Skiløper utløste skred høyt i heng over fleire skiløparar lengre nede. Antall ukjent.
31.05.15 2 2 Merraflestind Moskenes Nord. Fots 65479   Par tatt i skred. Begge døde.
31.05.15 0 10 Gaustadtoppen Tinn Tele. Ski 65480   Ti personer i området da skredet gikk, uskadd.
30.05.15 0 5 Storbreskaret Sunnmøre M&R Ski 64371   Fem på tur, utløste et skred. En tatt, uskadd.
29.05.15 0 1 Hurrungane Sogn S&F Ski 64313   En tatt med i et skred, men kjørte ut av det uskadd.
28.05.15 0 1 Stryn sommerskisenter Sogn S&F Snøbrett 64249   En brettkjøre utløyste to skred uten å havne i skredmassene,
18.05.15 0 1 Lisjedalshornet Ørstad M&R Ski     Detaljer og antall ukjent.
18.05.15 0 1 Saudehornet Ørstad M&R Ski     Detaljer og antall ukjent.
16.05.15 0 1 Holmbukttinden Lyngen Troms Ski   varsom En skiløper utløste flakskred i fokksnø, uskadd. Antall ukjent.
21.04.15 1 1 Tjønnholstinden Vågå Oppl. Ski 60656 varsom En skikjører utløste skavlbrudd til fots. Alene på tur. Døde fra langt fall.
06.04.15 0 1 Salvasskardfjellet Bardu Troms Ski 59008   En tatt av skred. Begravd, men funnet i live etter flere timer. Alene på tur.
04.04.15 0 1 Koppefjellet Volda M&R Ski     Detaljer og antall ukjent.
04.04.15 0 5 Nyheitinden Rauma M&R Ski   varsom Fem på tur fjernutløst stort skred, ingen tatt. 13 hentet ned fra fjellet med helikopter.
04.04.15 0 1 Kirketaket Rauma M&R Ski 58866   En skiløper utløste skred. Antall ukjent.
03.04.15 0 1 Storlidalen Oppdal S-T Ski     Detaljer og antall ukjent.
03.04.15 0 1 Kolåstind Ørstad M&R Ski 58862   Skred utløst, ingen skadet. Antall ukjent.
03.04.15 0 1 Smeddalen Lærdal S&F Ski 58739   En utløste skred, men kom fra det uskadd. Antall ukjent.
03.04.15 0 2 Tamokdalen Balsfjord Troms Ski 58726   To tatt i skred. Ført oppå snøen over 100m, men ingen skader/begravd.
03.04.15 0 1 Øksendalen Sunndal M&R Ski   varsom Detaljer og antall ukjent.
02.04.15 0 1 Beiarn Beiarn Nord. Ski 58612   Detaljer og antall ukjent.
26.03.15 0 2 Geitgaljen Vågan Nord. Ski 57761
57932
57815
  To på vei opp tatt i skred, en på overflata og en devis begravd. Gravd frem av kamerat.
24.03.15 0 3 Kolåstind Ørstad M&R Ski 57575   Tre på vei opp utløser skred, ingen tatt.
22.03.15 0 8 Gravdalen Luster S&F Ski 57536   Åtte på tur fjernutløser skred på vei opp, ingen tatt.
08.03.15 0 2 Skredestranda Eid S&F Bil     To biler fast i skredmassene. Snøskred/flomskred. Ukjent antall.
02.03.15 0 11 E39 Romarheimdalen Masfjorden Hord. Bil 54013   Fire biler med 11 truffet av vått flakskred. Lettere skader.
17.02.15 1 2 Fastdalstinden Lyngen Troms Ski 53125 varsom To på vei ned, en utløste et flakskred. ble begravd og døde.
17.02.15 0 1 Sogndalsdalen Sogndal S&F Ski     Detaljer og antall ukjent.
16.02.15 0 1 Fv293 Holmbuktura Tromsø Troms Buss     Bussjåfør delvis tatt av skred.
15.02.15 0 1 Tromsø alpinanlegg Tromsø Troms Ingen     Detaljer og antall ukjent.
14.02.15 0 1 Austertana Tana Finn. Snøskuter     Detaljer og antall ukjent.
13.02.15 0 3 E8 Lavangsdalen Tromsø Troms Bil     To trailere delvis tatt og en personbil tatt av skred. Detaljer og antall ukjent.
11.02.15 0 1 Vikafjellet Voss Hord. Brøyting     Hjullaster med fres i arbeid. Skredet gikk på stengt vei.
10.02.15 1 1 Reisadalen Nordreisa Troms Snøskuter     En skuterkjører tatt, begravd og drept i flakskred fjernutløst av forulykkede.
09.02.15 0 1 Oppdal alpinanlegg Oppdal S-T Tråkkemaskin     Detaljer og antall ukjent.
08.02.15 0 1 Strandafjellet alpinanlegg Stranda M&R Ski offpist     Detaljer og antall ukjent.
08.02.15 0 1 Hodlekve alpinanlegg Sogndal S&F Ski offpist     Detaljer og antall ukjent.
08.02.15 0 1 Sogndalsdalen Sogndal S&F Ski     Detaljer og antall ukjent.
08.02.15 0 1 Vikafjellet Voss Hord. Brøyting     Brøytebil tatt av skred ved Skjelingavatnet.
07.02.15 0 11 Kavringstind Lyngen Troms Ski 50314   11 på tur utløste skred på vei ned.
02.02.15 0 1 Kvamskogen Kvam Hord. Ski     Detaljer og antall ukjent.
01.02.15 0 1 Nibbi Hemsedal Busk. Ski 48956
48834
  Skiløper falt og løste ut skred. Uskadd. Detaljer og antall ukjent.
31.01.15 0 1 Sikkelsdalen Nord-Fron Oppl. Snøskuter 48743   Skuter fjernutløste skred, men ble ikke tatt.
31.01.15 0 1 Sogndalsdalen Sogndal S&F Ski   varsom Skiløper fjernutløste stort skred. Detaljer og antall ukjent.
31.01.15 0 2 Leirbotn Alta Finn. Ski 48734   To tatt i skred, uskadd.
29.01.15 0 2 Rørgata-Totenvik Lyngen Troms Ski 48467 varsom To fjernutløste skred i testheng, ingen tatt
28.01.15 0 1 Skjøsnosi Tyin Tyin Oppl. Ski     Detaljer og antall ukjent.
28.01.15 0 1 Kvalhornet Fauske Nord. Ski 48605   Detaljer og antall ukjent.
27.01.15 0 2 Buren Tromsø Troms Ski 48241   To utløste skred i testheng, uskadd.
24.01.15 1 1 Fardalen Svalbard Sval. Snøskuter     En skuterkjører tatt, begravd og drept i fjernutløst flakskred.
20.01.15 0 1 Eikedalen alpinanlegg Samnanger Hord. Ski offpist 49023   En tatt, uskadd.
14.01.15 0 1 Fv63 Eidsdal-Geiranger Stranda M&R Brøyting     Brøytebil truffet av skred.
13.01.15 0 1 Sogndalsdalen Sogndal S&F Brøyting     Brøytebil nær truffet av skred.
13.01.15 0 1 Vikheia Vesterålen Nord. Ski 46670   En utløste skred i testheng. Uskadd.
10.01.15 0 1 Sogndalsdalen Sogndal S&F Ski 49805   Detaljer og antall ukjent.
03.01.15 0 2 Lemonsjøen alpinanlegg Vågå Oppl. Ski offpist 44673   To utløste skred nær alpinanlegg. En ført med skredet på overflaten.
03.01.15 0 1 Goalsevarre Lyngen Troms Ski 44648   En utløste skredet, uskadd.
26.12.14 0 1 Finnlandsfjellet Tromsø Troms Ski      

Del dine erfaringer med oss!

Har du fakta om årsaken og forløpet, samt refleksjoner om hvordan skredet kunne vært unngått? Deling av erfaringer er viktig for å lære og for å unngå slike hendelser i framtiden.

Vi har laget til et word dokument som du kan fylle ut om selve hendelsen.
Hvor mye informasjon du ønsker å legge til der er opp til deg. Ferdig utfylt dokument sender du til snoskredvarsling@nve.no Husk å fokusere på læring og fakta, ikke spekuler eller fordel skyld. All informasjon som sendes til oss anonymiseres. Har du bilder kan du sende de til oss. I de tilfellene vi ser at det kan komme mye god læring ut av hendelsen vil snøskredvarslingen skrive en rapport. 
 

På www.regobs.no kan du registrere fakta om terrenget, snøskredet, vær og observasjoner gjort på snødekket. Bilder av terrenget og skredet kan lastes opp på regobs.

Ulykkesrapporter - snøskred