Isulykker 2016-17

Tabellen viser ulykker hvor en eller flere har gått gjennom isen og opplevd det som så skremmende at det kom i avisen eller i sosiale medier.

Døde: Antall mennesker som døde i ulykken.   Aktivitet: Type ferdsel som førte til ulykken.
Gjennom
isen:
Antall mennesker som gikk gjennom isen og overlevde.   Vanntype: Innsjø, elv eller fjord.
Vann/Sted: Stedet hvor ulykken skjedde. Klikk på navnet for å åpne iskartet på stedet.   Istype: Nylagt is, is som har ligget en stund (Midtvinters), eller is i oppløsning.
Presse: En eller flere linker til avisartikler eller sosiale medier. Dessverre krever mange avislinker nå abonnement.   Påvirket: Var isen svekket på grunn av vannkraftutbygging?
Dette vil vi unngå!
Kjente isulykker fra vinteren 2016-17
DatoDødeGjenn-
om
isen
Vann/StedKommune
Fylke
- Aktivitet
- Vanntype
- Istype
- Påvirket
Presse
pdf
bilde
Beskrivelse
10.06.1700SavostanjavriKautokeino,
Finnmark
- Snøskuter
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presse1
presse2
bilde
Snøskuter kjørte over is som var delvis i oppløsning med mye sørpe. Skuteren gikk gjennom det øverste islaget og stanset i det neste, eller grunnstøtte. Føreren var usikker og vurderte faren ved å gå av skuteren som stor. Han ringte etter hjelp og ble hentet ut med helikopter. Våt og litt nedkjølt, så han ble bare fløyet til Masi. Fra posisjonen vi fikk fra hovedredningssentralen virker ikke vannet så grunt på flybildet, men vi vet ikke sikkert om det bare var flere islag. Snøen i terrenget rundt er godt nedsmeltet, og en viss risiko er det å ferdes på vannet så sent.
28.04.1714TempelfjordenSvalbard- Snøskuter
- Fjord
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
presse4
Et skuterfølge på 20 russere med 4 guider krysset Tempelfjorden på svært dårlig is. Minst 5 havnet i vannet og en omkom. Video viser flere råker i skutersporene, dvs at skuterne svekket isen såpass at isen gikk opp kort tid etterpå. Lærdom er at dette er for dårlig is å krysse fjorden på, og en må ikke kjøre i samme spor når man ferdes på dårlig is. Den første skuteren kan svekke isen og neste gå gjennom.
16.04.1701OpptjennetKongsvinger,
Hedmark
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presseMann og hund gjennom isen på Opptjennet i Speismark på ettermiddagen. Kona fikk hjelp av andre til å dra han opp. Det er ikke opplyst om det var nær et elveinnløp, eller om hunden rotet seg ut i en råk, men det var så dypt at han gikk under flere ganger i forsøket på å komme opp. Hunden ble reddet av brannvesenet som kom til unnsetning. Husk at vårisen blir dårligere utover dagen, den er sjelden god etter kl 12, og dersom det ikke har vært nattefrost kan den være dårlig hele dagen. Posisjon usikker.
14.04.1701Søndre UlvsjøenTrysil,
Hedmark
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
Familie var på isfisketur på Søndre Ulvsjøen, og en liten gutt skulle gå mellom to fiskehull da han havnet i en råk uten at det ble oppdaget med en gang. Det er usikkert hva slags råk det var, men veien som er letteste adkomst er nær utløpet. Gutten sank heldigvis ikke og ble reddet opp, men hadde ligget med hodet i vann en stund. Han ble gitt livreding og fløyet til sykehus hvor de senere på kvelden meldte at han ikke var livstruende skadd. Posisjon usikker.
10.03.1702IsesjøenSarpsborg,
Østfold
- Kjøretøy
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presseEtterforskingen er ikke ferdig, men mest sannsynlig var det en ATV som gikk gjennom isen. Isen er i begynnende oppløsning, men det var ennå et solid stålislag nederst som gjorde at de mente det var trygt å kjøre. De har nok kommet ut på et svakere område, enten en sprekk hvor isen er blitt mer svekket, eller inn i strømmen fra den østligste innsjøarmen. Dit renner Buerelva som drenerer et forholdsvis stort område. Isen kan da smelte nedenifra. ATVen ble for tung for isen og gikk gjennom. En person havnet i vannet og måtte hentes med helikopter. En annen gikk i vannet i forsøket på å redde han som ikke kom seg opp. Begge klarte seg.
10.03.1703SennalandetKvalsund,
Finnmark
- Kjøretøy
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presse1
presse2
En CV90 tanks gikk gjennom isen på et vann på Sennalandet. Det er ikke opplyst noe om ulykken. Bilder viser tårnet over vann, og alle kom seg ut. Ofte skyldes slike ulykker at føreren ikke visste at han hadde kommet ut på et vann, elv eller våt myr. Selv om isen er tykk i Finnmark, så er vekten av en stridsvogn enorm. Posisjon ukjent!
23.02.1701LangvatnetBodø,
Nordland
- Til fots
- Elv
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseTo damer på skitur gikk gjennom isen og ble våt på beina. Fikk skiftet, men mørket seg på og de ble usikre på hvor de var. Ble hentet ned av Røde Kors. Usikkert hvor dette skjedde, men isen på vannene i området er tykk nok. Det skjedde trolig ved et innløpsos eller i en av elvene inn til Langvatnet.
21.02.1701NervatnetNarvik,
Nordland
- Til fots
- Elv
- Midtvinters
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presseSkiløper gikk gjennom isen enten på Peppartuvelva eller ved utløpet av den i Nervatnet. Nervatnet er påvirket av regulering og har svekket is. Elveisen i området er heller ikke sterk etter flommen i januar. Strøm under isen er alltid farlig. Skiløperen kom seg opp selv.
19.02.1701Stor-BronkenLøten,
Hedmark
- Til fots
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseSkiløper gikk gjennom isen på Stor-Bronken i et trangt sund. Den lille bukta har tilførsel av myrvann som ofte er varmere enn vannet i bekkene. På vei ut av bukta er det en innsnevring hvor vannhastigheten øker, og dermed smeltingen. Her var isen bare 2 cm, mens den ute på innsjøen trolig er nærmere 50 cm. Skiløperen berget seg heldigvis. Det var flere andre skispor i området. Dersom en bukt er bred og det ikke kommer bekker inn i den er ofte isen tykkere enn i hovedbassenget, men svært smale bukter med tilsig kan ha betydelig svakere is.
15.02.1701FemundenOs,
Hedmark
- Til fots
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseEt ektepar var ute på skitur på Femunden når de traff på reinsdyr og ville legge ruta rundt dem. Det førte dem ut på isen ved utløpet av Tufsinga. Når de kom til området med mest strøm gikk mannen gjennom og ble stående på myrbunn med isvann til livet. Kona fikk han ikke opp og ringte etter hjelp. Han ble plukket opp 30 minutter senere, og alt endte godt. Innløpsoser er alltid farlige.
13.02.1710ØvervatnetFauske,
Nordland
- Snøskuter
- Innsjø
- Midtvinters
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presse1
presse2
70 år gammels skuterkjører ble savnet på vei fra hytta til bilen. Han måtte over Øvervatnet hvor det er flere råker. Det ble antatt at han hadde kjørt uti en råk, men ingen spor ble funnet. Mannen ble funnet 18. mai i vannet mellom Løktodden og Sjønstad gård, langt unna den naturlige hovedruta. Snøskuteren er ikke funnet, så han har trolig drevet ditt etter ulykken.
11.02.1710Store EitlandsvatnetFlekkefjord,
Vest-Agder
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
Skiløper gikk ut fra hytten ved Sporkeland og ut på Store Eitlandsvatnet fra nord. Isen var snødekt og trygg i bukta i nord, men ble dårligere når det gikk mot hovedbassenget. Når man går på ski fordeles vekten godt, og man kan komme langt på tynn is. Det kan derfor være langt tilbake til tykk nok is til å komme seg opp uten at isen brister på nytt. Mannen fikk av seg ski og staver, men klarte dessverre ikke å komme seg opp på isen igjen. Han ble funnet omkommet på 3 meters dyp. Ofte er isen tykkere i bukter enn ute i hovedbassenget, særlig kort tid etter islegging. I dette området har det vært svak is i hele vinter, særlig på vann av litt størrelse.
10.02.1701MaridalsvannetOslo- Til fots
- Innsjø
- Midtvinters
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presse1
presse2
presse3
Mann gikk på isen midt i innløpsoset fra Dausjøelva. Området var islagt med et tynt snødekke, men her er isen alltid svakere, og han gikk gjennom når han traff hovedstrømmen. Heldigvis var det rett ved veien og en septikbil kom forbi. De fikk rullet ut septikslangen så han holdt seg fast til hjelpen kom. Han var i vannet i ca 15 minutter. Hadde ulykken skjedd et annet sted ville det blitt fatalt, for han var alene. Innløpsoser må alltid unngås. I 2000 var det også en ulykke i dette innløpsoset.
30.01.1701OtraVennesla,
Aust-Agder
- Til fots
- Elv
- Nylagt is
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presseMor med tre unger skulle mate endene ved Mostranda. Det lå litt kantis langs elva, og i et ubevoktet øyeblikk gikk den ene gutten ut på isen til iskanten. Moren prøvde å rope han tilbake, men måtte til slutt gå etter og gikk gjennom. En forbipasserende sprek 82-åring sprang til, ålte seg på magen ut til gutten og reddet moren etterpå. Det gikk bra med alle.
29.01.1701MosjøenEnebakk,
Akershus
- Til fots
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseSyklist syklet ned i umerket hull som trolig isbadere hadde laget. Hullet var dekket med nysnø og ikke synlig før syklisten syklet rett nedi hullet. Isen rundt var god og tykk, så kameratene reddet han enkelt. Men man må merke med granbar eller lignende når man lager så store hull at folk kan ramle nedi. Syklisten fikk varmet seg på Vangen som var like ved.
16.01.1710KornsjøHalden,
Østfold
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
presse4
Kvinne på spark druknet. Hun var ute på tur med hunden da isen brast. Det ble hørt to skrik og sparken er funnet på bunnen i en råk. Hunden returnerte våt, mens kvinnen ble først funnet noen dager senere på 15 m dyp ikke langt fra råken. Det er en del strøm i vannet og varierende dybde. I tillegg ligger det lavt og forholdsvis kystnært. Isen er ofte variabel på Kornsjø fra sted til sted på vannet. Ulykken skjedde et par hundre meter inne på svensk side av innsjøen.
15.01.1702AkersvannetStokke,
Vestfold
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
En isfisker gikk gjennom isen, og tre andre løp til for å hjelpe. En av disse gikk også gjennom. Det ble slått alarm og de ble hentet opp av isen med et redningshelikopter. Ukjent foreløpig hvor på isen det skjedde. Isen er generelt tynn, og trolig har han kommet for nær ett av innløpene. Hadde de hatt med seg kasteline kunne førstemann ha blitt reddet på en trygg måte.
15.01.1701KrikvatnetAskvoll,
Sogn og Fjordane
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseSkiløper gjennom isen på Krikevatnet. Isen holdet inne ved land og litt utover før han gikk gjennom. Ble godt nedkjølt før han var hjemme igjen. Vannet har ikke særlig gjennomstrømning, men det kommer en del nedbør i dette området. Generelt er isen tynn ennå etter en mild desember, og han kan ha kommet på et område med litt strøm under isen.
14.01.1701NesengsundetMoss,
Østfold
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
 Skøyteløper gikk gjennom tynn stålis i Nesengsundet. Vansjø er regulert og vann tappes ut gjennom mosseelva i vest. Store vannmengder beveger seg fra Østre Vansjø gjennom sundene mot utløpet, og generelt er det dårlig is i de fleste sundene. Nesengsundet er ett som nesten alltid har tynnere is, så ofte må man passere her på land. Her strakk de strikken vel langt, og variasjonen var vanskelig å se fra oversiden av isen. Han slet med å komme inn på isen da den brast på nytt, men kjempet seg inn til de andre som strakk ut en stav og dro han opp.
12.01.1701KolbotntjernetOppegård,
Akershus
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseUtenfor Tangen var det også i år et svakt område på bare noen få kvadratmeter som hadde frosset til med tynn is. Rundt området var isen trygg. Kvinne kom på skøyter og så det for sent. Hun gikk gjennom isen og kom seg selv opp. Meldte til politiet at alt hadde gått bra så ikke noen skulle se hullet, slå alarm og sette i gang en leteaksjon. I lokalavisen ble det rapportert om at det hendte på Lille Kolbotntjern. Det er feil. Vi har hatt kontakt og det var samme sted som det var en ulykke 21. desember 2012. Dette området er ikke direkte berørt av pumpeanlegget, men strømmer i vannet må av og til lage svakt område her. Vi oppfordrer til forsiktighet ved ytre del av Tangen. Området skilte seg tydelig ut, men det er raskt å være uoppmerksom når man forventer at isen er tykk.
11.01.1701MjermenAurskog-Høland,
Akershus
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseSkøyteløper gikk på snølagt is og kom ut på et område som var snøfritt. Av nysgjerrighet gikk han nærmere, og det viste seg å være et område som isen hadde lagt seg senere. Isen var ennå for tynn og han gikk gjennom. Men med redningsvest, ispigger og tau fikk kameraten reddet han greit.
01.01.1702SteinsfjordenRingerike,
Buskerud
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presseTo skøyteløpere gjennom isen ved noen grunne partier nær Braksøya. De kom seg opp og fortsatte, men det ble slått alarm og leteaksjon en stund uten funn. De meldte seg senere. Husk å meld fra til politiet om du går gjennom isen i et område hvor folk ser hullet. Det kan hindre en dyr unødvendig leteaksjon. Grunne partier og småøyer har ofte dårlig is rundt seg, særlig etter mildvær og vind.
01.01.1701TussetjernSki,
Akershus
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseSkøyteløper gjennom isen på Tussetjernet. Han kom for nær innløpet i sørøst. Isen var 15-20 cm og mange var ute på skøyter, men ved innløp og er den tynnere. Det er alltid lurt å sjekke på kartet hvor innløp og utløp er, eller snakke med lokalkjente. Han fikk rask og god hjelp av folk rundt som hev ut en redningsbøye og dro han opp på iskanten. Han er selv i tvil om han ville klart det uten hjelpen. Her ser man også viktigheten av å ta med tau. Du kan redde andre om du er på et vann uten redningsbøye. Kilde Oppegård avis og den uheldige skøyteløperen.
31.12.1601EksjøVegårdshei,
Aust-Agder
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
Mann gjennom isen. Ble reddet av to lokale med båt mellom seg. Vannet har mange sund som kan ha svekket is på grunn av strøm, og dette skjedde i ett av dem.
29.12.1601LangenSki,
Akershus
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
 Rapportert inn til regObs av Norskipper: Mann gjennom isen langs østre side, helt nord ved Bru. Her er det ofte svært dårlig is. Kommentar: Det skjer ofte ulykker i innløsosen ved Bru. I perioder med høy vannføring, særlig tidlig på vinteren, kan det være usikkert i strømdraget mange hundre meter nedover vannet.
28.12.1601LyserenSpydeberg,
Østfold
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseSkøyteløper gjennom isen i bredt sund på Lyseren. Det har blåst kraftig og vært mildt. Isen på en såpass stor innsjø som Lyseren vil da kunne dras med av vinden. Der land stopper bevegelsen for deler av isflaten kan is bli skjøvet over annen is, eller flak gli fra hverandre. Det dannes en råk. Det blir ofte dårlig is ved slike råker da vinden skaper sirkulasjon i vannet i råken. Varmere vann på dypet kommer opp og smelter is. Her har det dannet seg en slik råk som skøyteløperen nok så, men feilvurderte. Han havnet i isen, men kom seg opp selv. Stavene lå igjen i råken, og han tenkte ikke på å varsle nødetatene (død mobil og kald). Noen så stavene og det ble satt i gang stort søk etter mulig drukning. Heldigvis gikk det bra. Stedet er helt på grensen til Enebakk.
28.12.1601SteinsfjordenHole,
Buskerud
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
 En erfaren skøyteløper gikk gjennom isen på Steinsfjorden. Vanligvis omtaler vi ikke dette som ulykke da han hadde tørre klær i sekken og var forberedt på at dette kunne skje. Vi tar det med for å markere at nå er det et ganske stort område sørvest av Herøya med svært tynn is. For skøyteløperen endret det seg fra 12 cm til 1 cm på kort strekning. Et område har blåst fri for is i stormen på julaften, og er nå i ferd med å fryse til igjen.
28.12.1602ØvredammenFrogn,
Akershus
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
 Gutt gikk igjennom isen innerst i nordre bukt. Kamerat gikk også igjennom i forsøk på å hjelpe. Tilstrekkelig grunt til at guttene sto men ropte på hjelp og ble hjulpet opp på land. Istykkelsen varierte fra 17 cm stålis i sør til 5 cm i nord. Helt isfritt innerst i buktene i nord. Kilde regObs. Guttene undervurderte istykkelsen i området.
28.12.1601ÅrungenÅs,
Akershus
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
pressePerson gjennom isen, trolig på skøyter. I følge kilde i Ås avis skal det ha skjedd nær flytebryggene i sør. Trolig er det innløpsbekkene i området som har svekket isen sammen med den milde vinden som har vært i det siste. Det kan også være at det har dannet seg en råk der pga sterk vind fra nord som har presset isen mot flytebryggene. Ellers på vannet ble isen nylig målt til 13 cm. Men alle svake steder er blitt svakere de siste dagene.
27.12.1601LangenSki,
Akershus
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
 Skøyteløper kom fra 15 cm is i Vellumstadbukta og inn på tynn is i sundet mot Kilevika. Tilsiget til Kilevika må gjennom dette sundet på sin vei mot havet, og den lille strømmen det skaper er nok til å svekke isen vesentlig. Mannen gikk gjennom, men var godt sikret med ispigger og kamerat med tau og tøre klær. Det ble derfor relativt udramatisk. Husk at isen ofte er svekket i sund. Kilde regObs.
18.12.1601LyserenSpydeberg,
Østfold
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
 Mann gjennom isen i Vøyenkanalen i Lyseren. Ellers på innsjøen var det 20 cm is og gode skøyteforhold. Av og til er det mulig å gå gjennom denne kanalen, men isen er tynnere her pga strøm under isen, og trær og bru som hindrer utstråling. Slike kanalerer har ofte tynnere is enn hovedbassenget. Det var også tydelige skillelinjer som han burde ha sett. Skillelinjer er overganger mellom is som har lagt seg til ulik tid. Den ene siden kan da være tynnere. Ofte er det fargeforandring og en liten forhøyning (noen mm) ved overgangen. Da må man sjekke isen på nytt før man krysser skillet.
12.12.1600FinsevatnUlvik,
Hordaland
- Til fots
- Innsjø
- Midtvinters
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presse1
presse2
bilde
Skiløper gjennom isen i strandsonen ca 20 m fra land ved en stor stein. Plutselig var det ikke is under snøen og hun falt ned. Klarte å holde armene på iakanten og ble "bare" våt til brystet. Det var god is der hun kom fra så hun kom seg relativt greit opp med hjelp av en stav fra venninnen. Løp tilbake 1 km til hytta og fikk varmet seg. Var tilbake dagen etterpå og tok vedlagt bilde. Det var heller ikke da noe tegn til at isen skulle være dårlig der. Trolig skyldes det en kombinasjon av vindforsterking ved steinen samt regulering med endring av vannstanden, noe som særlig påvirker strandsonen. Hullet var trolig ikke stort, men er ikke undersøkt. Resten av vannet hadde ca 40 cm is. Foto: Sigri Sandberg
05.12.1601JoatkajávrritAlta,
Finnmark
- Snøskuter
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseSnøskuter gjennom isen utenfor Joatka Fjellstue. Denne skuteren har kommet for nær innløpet fra Øvrevannet. De som reddet opp skuteren sa at isen var 10-15 cm, men uten bæreevne, altså i oppløsning, men det var flere dager etter ulykken, og det har kommet mye snø (trolig) etter hendelsen. Generelt blir alle områder med strøm under isen farligere når de er snødekt. Det gikk bra med sjåføren. Datoen er omtrentlig.
19.11.1601BulandsvatnetStjørdal,
Trøndelag
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
presse4
Mannen var på sparketur når han gikk gjennom isen ca 10 m land på Bulandsvatnet. Isen var relativt fersk og dekket med et tynt snølag så det var umulig å se endringer i istykkelsen. Han ropte om hjelp og en nabo ringte etter hjelp. Luftambulansen kom raskt frem da naboen som ringte hadde Nødplakat på hytta med riktig posisjon. I mellomtiden hadde mannen klart å knuse isen innover mot land til den ble så tykk at han klarte å dra seg opp på isen og inn til land. Heldigvis gir snøen litt friksjon så det lot seg gjøre uten ispigger. Han ble fløyet med luftambulansen til sykehuset godt nedkjølt, men klarte seg fint. Man bør ha med seg både tørre klær og ispigger når man ferdes på tynn snødekt is.
07.11.1602AlnaOslo- Til fots
- Elv
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseTo barn gikk gjennom den nylagte isen på en dam i Alna-elva nær jernbanestasjonen på Grorud. Heldigvis ble ropene hørt av en forbipasserende kvinne som først varslet og deretter fikk dratt barna opp ved selv å gå litt ut på isen og deretter strekke ut en pinne som barna tok tak i. Nylagt is er dessverre en magnet på unger, og det er viktig å få dem til å forstå konsekvensene av å gå gjennom isen.
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2005-2010
2000-2005
1990-2000
1980-1990
før 1980
Til oversikten