Isulykker 2015-16

Tabellen viser ulykker hvor en eller flere har gått gjennom isen og opplevd det som så skremmende at det kom i avisen eller i sosiale medier.

Døde: Antall mennesker som døde i ulykken.   Aktivitet: Type ferdsel som førte til ulykken.
Gjennom
isen:
Antall mennesker som gikk gjennom isen og overlevde.   Vanntype: Innsjø, elv eller fjord.
Vann/Sted: Stedet hvor ulykken skjedde. Klikk på navnet for å åpne iskartet på stedet.   Istype: Nylagt is, is som har ligget en stund (Midtvinters), eller is i oppløsning.
Presse: En eller flere linker til avisartikler eller sosiale medier. Dessverre krever mange avislinker nå abonnement.   Påvirket: Var isen svekket på grunn av vannkraftutbygging?
Dette vil vi unngå!
Kjente isulykker fra vinteren 2015-16
DatoDødeGjenn-
om
isen
Vann/StedKommune
Fylke
- Aktivitet
- Vanntype
- Istype
- Påvirket
Presse
pdf
bilde
Beskrivelse
29.05.1602SlunkajávrreHamarøy,
Nordland
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presseEt turvant ektepar gikk gjennom isen på Slunkajávrre. Været var nydelig og de var tynnkledde. De sjekket isen som var 50 cm. Men de overså et mørkt felt hvor isen var uten bæreevne. Mannen gikk først gjennom, og kona gikk gjennom 6 m unnå på vei for å hjelpe. Under forsøket på å komme opp brast isen flere ganger. Heldigvis klarte begge å kjempe seg opp. Kona hadde automatbindinger, som er svært vanskelig å løsne i vann. Hun fikk av seg støvlene før hun dro seg opp. Heldigvis virket mobilen som lå i sekken, og et helikopter fikk de i varmen før det var for sent. Isen var i oppløsning, men hadde tydeligvis stor variasjon i bæreevnen. Den siste måneden hadde vært svært varm med mye snøsmelting. Lærdommen må være å unngå alle mørke felter på vårisen.
13.04.1601SønstevatnNotodden,
Telemark
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presseMann gikk gjennom isen. Kom seg etter hvert selv opp på isen hvor han lå i ro til han ble hentet med et redningshelikopter. Mannen ble nedkjølt. Vannet ligger ca 300 moh og isen er i oppløsning i de høydene, trolig også løsnet litt fra land. Vi vet ikke noe konkret om hvor på vannet ulykken skjedde, men det er sannsynlig at smelting nedenfra har svekket isen der han gikk. Trolig var store deler av vannet gangbart, men ikke hele. Det er også slik at isen mister bæreevnen utover dagen når isen er i nedbryting.
15.03.1601BunnefjordenÅs,
Akershus
- Til fots
- Fjord
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presse1
presse2
Mann gikk på fjordisen. Hadde med et akebrett. Kom seg opp selv, men det ble full utrykning. Det har vært opp mot 15 plussgrader om dagen de siste dagene, og knapt nok nattefrost, så fjordisen er i nedbryting når det varme tidevannet flyter frem og tilbake like under isen.
28.02.1601NumedalslågenLarvik,
Vestfold
- Til fots
- Elv
- Midtvinters
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presse1
presse2
Mann gjennom elveisen på natta. Det oppgis å ha skjedd ved Revet som er helt i utløpet av Numedalslågen. Det skal bare ha vært isflak på stedet. Mannen lå lenge i vannet før han ble reddet opp.
27.02.1602KvænangsbotnKvænangen,
Troms
- Snøskuter
- Fjord
- Midtvinters
- Ingen regulering
presse1
presse2
Et ektepar på isfiske med snøskuter gikk gjennom isen i Kvænangsbukten mellom Tangnesholmen og Toppelhaugbukt i Kvænangsbotn. De skulle bare flytte seg 50 m, gjorde en sving og så brast isen. Isen var pill råtten i området og de brakk noe is før de kom seg opp på fast iskant. Det var andre i nærheten, og de var bare et par minutter i isvannet. Det var stor variasjon i istykkelsen.
23.02.1601HoltekilenBærum,
Akershus
- Til fots
- Fjord
- Midtvinters
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presseMann gikk gjennom fjordisen i Holtekilen svært nær bobleanlegget til Oksenøya Marina. Mannen svømte de 10 metrene til ytre deler av bryggeanlegget, men kom ikke opp. Heldigvis hørte noen ropene og hjalp han opp. Iskanter kan være trygge nesten helt til kanten, men særlig ved væromslag til mildere vær vil isen tæres nedenifra ved iskanten, og kan briste der den var tykk nok dagen før. Det samme gjelder ved innløps- og utløpsråker i innsjøer.
19.02.1601TjennaTvedestrand,
Aust-Agder
- Til fots
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseGutter lekte på isen, og en gikk gjennom nær land. Han ble våt til under armene, men kom seg opp selv. Ulykken skjedde inntil land i nordøstre hjørne. Dette er i et område hvor det sjeldent er stabile isforhold. Området rundt er byområde med legging av drenering i rør, noe som gjør det vanskelig å se områder med utslipp og svekket is. Dreneringsgrøfter slipper også ofte ut varmere vann enn åpne bekker.
16.02.1601HåelvaRøros,
Trøndelag
- Kjøretøy
- Elv
- Midtvinters
- Ingen regulering
presse1
presse2
Bandvogn med henger gikk gjennom elveisen på Håelva ved Røros. Bandvogna ble brukt til å kjøre opp løyper for hest og slede under Rørosmartnan, men vogna gikk gjennom på åpningsdagen. Det går normalt skiløyper over isen på denne utposingen av elva. Det er vanlig at løypekjøringen avsluttes noe tidligere om våren på grunn av dårlig elveis, men overraskende at det skjer i februar. Isen var åpenbart for tynn i år. Føreren kom seg heldigvis ut før maskinen sank til bunns. Maskinen ble senere tatt opp igjen og tørket i tre dager. Etter service var den i drift igjen.
10.02.1601HallatjønnaTrondheim,
Trøndelag
- Til fots
- Innsjø
- Midtvinters
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presseTo gutter testet isen på Hallatjønna (andedammen), og gikk gjennom nær midten. Alle andre vann i området har tykk is, rundt 40 cm, men denne tjønna er så liten, bare 30x30m, at innløpssonen og utløpssonen smelter sammen. Det går derfor en strøm tvers gjennom tjønna fra sør til nord. Vanntilførselen kommer fra et lukket dreneringssystem for området sør for tjønna, og har derfor ofte litt varmere vann som kan smelte isen. En må alltid regne isen på denne tjønna som utrygg! Rapport fra Trondheim Røde Kors som sjekket isen etter ulykken: Det er et åpent råk midt på dammen, mest sannsynlig etter at 13-åringen gikk gjennom. Det hadde lagt seg en hinne av is over, men ikke mer. Kanten på isen er ca 1 cm tykk rundt råket, og blir gradvis tykkere mot øst og vest-siden av vannet, opp til omtrent 15 cm før land. Helt i nord-enden er det et sluk, og det går en konstant svak strøm fra sør til nord som er med på å lage denne stripa med skummel is. Tjønna er 2,40 meter på det dypeste, målt med en søkestang. Det er kun ett lag med is, og den gir etter nok til at det kom overvann med en gang jeg begynte å gå på isen. Akkurat nå er det lett å se at isen er utrygg, men om strømmen fryser over igjen kan den se OK ut helt til det går galt...
10.02.1601MjøsaRingsaker,
Hedmark
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presse1
presse2
presse3
70-årig skøyteløper dristet seg ut på Mjøsisen utenfor Jessnesstranda. Den er kraftig svekket etter mildværet og han gikk gjennom isen ca 100 m fra land. Ved hjelp av en hageslange klarte fire stykker som så det å få han på land igjen. Det hadde trolig gått galt uten hjelp.
10.02.1612VestjørnKristiansand,
Vest-Agder
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
presse4
Tre gutter og to jenter gikk i storefri fra Ve skole opp til Vestjørn. Guttene dristet seg ut på isen som har blitt betydelig svekket etter de siste to ukers hyppige mildvær. Alle guttene gikk gjennom noen meter fra land. To av dem klarte å ta seg opp igjen, mens en 12-åring måtte hentes med dykkere og omkom. Fra bilder ser en tydelig tegn på is i oppløsning. Svak is langs land og grå farge på isen. Det ser ut til å ha vært rundt 5 cm dårlig sørpeis som har svært liten bæreevne.
03.02.1601NøklevannOslo- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
 Mann gjennom isen litt utenfor Bremsrud i Nøklevann. De var heldigvis to i følge og den andre fikk ringt etter hjelp. Hjelpen kom raskt og mannen ble dratt på land. Nøklevann er spesielt nedtappet i år, men årsaken er nok at innsjøen er dyp og isla seg først når det store snøfallet kom i starten av januar. Isen er derfor ikke tykk der snø har isolert. Kilde: Facebook - Rustadsaga
21.01.1601RømsjøenRømskog,
Østfold
- Kjøretøy
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseMann ville kjøre bil til hytta. Noe uklart hvor hytta var, men det opplyses at den gikk gjennom mellom Kirkerud og Bjørnøya. Mannen kom seg ut uten å bli våt, men bilen sank til bunns. Tørr snø på isen har hindret isvekst til tross for sterk kulde.
21.01.1601StrengelvågfjordenØksnes,
Nordland
- Kjøretøy
- Fjord
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseBil gjennom sjøisen på Strengelvågfjorden. Isen var 20-25 cm, men varierer. Også i fjor gikk to biler gjennom isen. Førerne ble bøtlagt. Det er en populær fjord å kjøre på isen, men tidevannet gir variasjoner i istykkelsen. Husk at det kan være vanskelig å komme ut av en bil som går gjennom isen på relativt grunt vann da is kan blokkere dørene og vinduene. Også denne bilen ble heldigvis bare stående delvis under vann.
20.01.1601GlommaSarpsborg,
Østfold
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presseSkiløper gikk gjennom isen på Glenshølen like nord for Morteskjær. Det var andre ute på isen, noe som ikke er noen garanti for sikker is. Snø har hindret isvekst til tross for sterk kulde, og istykkelsen kan variere med tynnere is der det er mest snø.
18.01.1601dam, StavernLarvik,
Vestfold
- Kjøretøy
- Innsjø
- Midtvinters
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presseTraktoren skulle brøyte vei ned til isen slik at en kunne bruke håndholdte snøfresere. Snøen dekket både mark og is, så sjåføren registrerte ikke at han var kommet ut på isen før han gikk gjennom. Isen ble målt til litt over 20 cm to dager før, men det ble ikke skilt mellom stålis og sørpeis (frosset gjennomvåt snø). Fra bildene ser det ut til å være endel sørpeis som har dårligere bæreevne. Traktoren gikk gjennom, og det var heller ikke meningen å kjøre ut på isen. Heldigvis var det grunt på stedet, så sjåføren kunne gå tørrskodd av traktoren.
18.01.1601GjessjøenÅsnes,
Hedmark
- Kjøretøy
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseTråkkemaskin skulle pakke snøen på Gjessjøen for å spille inn filmen "Burning 2". Midt ute på sjøen gikk maskinen gjennom. Dørene ble umulige å åpne, men heldigvis sank maskinen så langsomt at føreren kom seg ut gjennom vinduet. Hvis ikke kunne dette gått helt galt. Han måtte løpe gjennomvåt 400 m til vei hvor han fikk hjelp til å komme seg hjem. Det er et stort risikomoment at det ikke er takluke på slike maskiner. Utstyr til å knuse frontruta bør medbringes. Istykkelsen oppgis til rundt 30-35 cm stålis med 20 cm lett snø. Overvann noen steder. Maskinen skal ha veid rundt 4 tonn og burde derfor være innenfor det isen skulle tåle. Det ble observert sprekker i isen der den gikk gjennom. Kjøring langs en gjennomgående sprekk kan være årsaken. Dette er umulig å se når isen er dekket med snø, og innebærer alltid en risiko.
16.01.1601ØrteråneHol,
Buskerud
- Til fots
- Elv
- Midtvinters
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
 Skiløper (på korte alpinski) gikk gjennom isen og ble våt til livet. Fikk også mindre frostskader. På hendelsesstedet var det om lag 50 cm tørr snø oppå noe issørpe. Ikke noe islag å snakke om. Ulykkesstedet er helt i utløpet av en kulp i elva. Elva er regulert og har trolig liten vannføring. Likevel kan man oppleve at snøen har blåst over elva før det ble et ordentlig isdekke. Snøen kan da isolere og holde elva så godt som åpen. Hendelsen er rapprtert inn til regObs.no av Egil.
13.01.1611ØyerenEnebakk,
Akershus
- Snøskuter
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presse1
presse2
presse3
To snøskutere var ute på isen på Øyeren da de kom på et område med for tynn is hvor begge skuterne gikk gjennom. Begge havnet i vannet, den ene uskadet. Han måtte gi opp å få kameraten opp av vannet og tilkalte hjelp. Den andre føreren var livstruende skadet og omkom senere på sykehuset. Dette er i ytterkant av området hvor vi regner med strømpåvirkning fra Glomma. Det vil si at istykkelsen kan variere endel. Isen var heller ikke særlig tykk før snøfallet kom etter nyttår, og den isolerer så godt at isen nesten ikke vokser for tiden til tross for sterk kulde.
12.01.1602OpsangervatnetKvinnherad,
Hordaland
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseTo personer gikk gjennom isen ved Skulevika på Opsangervatnet. Heldigvis gikk det bra. Det var snø på isen som isolerte og gjorde det vanskelig å vurdere isen.
11.01.1601UlvenvatnetOs,
Hordaland
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presse1
presse2
En jente gikk gjennom isen i sivområdene ved brua på Ulvenvatnet. Det var ikke djupt, så faren dro henne opp. Vær klar over at isen i sivområder ofte er dårlig, både på grunn av varme fra bunnen, men også fordi sivet skygger slik at det blir mindre utstråling fra vannflaten.
08.01.1601BjørnevatnEvje og Hornnes,
Aust-Agder
- Snøskuter
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseKarene sjekket isen ved land og den var 12 cm. Da kjørte de utpå med to skutere. Den første gikk gjennom allerede etter 12 m. Fra bildene ser det ut til å være sørpeis på knappe 5 cm. Sørpeis er lys i farge og svakere enn stålis. Det hadde vært rundt -6 grader i flere dager, men nysnøen på isen har isolert og hindret isvekst. Bakerste mann fikk hjulpet den uheldige ut av vannet. det var knappe to meter dypt, men det er nok til å drukne. Etter 20 kalde minutter kom de til folk og fikk skiftet klær. Isen viste seg altså å være tykkere nær land, noe som er ganske vanlig, særlig på større vann tidlig på vinteren. En må også huske at nysnø isolerer svært godt. Vannet ligger 545 moh og har nok vanligvis tykkere is på denne årstiden. Det er også ofte en faktor som fører til feilvurderinger.
05.01.1603TyinVang,
Oppland
- Kjøretøy
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presse1
presse2
Beltevognen kjørte ut på isen i sørenden og langs land på østsiden. Nær Lortevikodden la de om kursen og kjørte vestover til dypere vann hvor isen har lagt seg senere. Der gikk vognen gjennom. Alle tre kom seg ut gjennom takluka før vognen sank til bunns. Dette kunne gått helt galt uten takluke! Istykkelsen ute på vannet var målt til 7-8 cm like før hendelsen. Datoen og posisjonen er omtrentlig.
22.11.1501LauvvatnetGildeskål,
Nordland
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseHund gikk gjennom isen på nylagt is, og kvinne gikk selv gjennom i forsøket på å redde hunden. Kvinnen kom seg på land selv, så Sea king'en som var på vei snudde . Hunden er dessverre kritisk skadd. Det er et svært vanskelig etisk dilemma når dyr faller i vannet. Man må da fysisk ha en person ut til hunden da den ikke klarer å holde en kasteline. Men det er svært risikabelt. Heldigvis gikk det bra denne gangen for den reddende engelen, og forhåpentligvis for hunden også.
22.11.1510Sør-MesnaRingsaker,
Hedmark
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presse1
presse2
presse3
Skøyteløper gikk gjennom isen på Sør-Mesna 100-200 m fra land. Han gikk ut fra bryggene nedenfor Mesnali. Han var alene og ble funnet omkommet i råken ca 1 km unna. Isen hadde bare ligget noen dager, og på en såpass stor innsjø som Sør-Mesna må man forvente variasjoner i istykkelsen tidlig i sesongen. Merk at mannen hadde ispigger, men omkom likevel. Det er dessverre ingen garanti for at man kommer opp. Når man er i fart er det lett å skade seg på den skarpe iskanten og besvime. Det er også mulig å komme ut på så tynn is at isen brister når man prøver å dra seg opp, og kreftene ebber raskt ut. På nylagt is er det derfor en stor fordel å være to så man kan bruke kasteline eller i verste fall ringe etter helikopterhjelp.
20.11.1510ÁhkkanasjohkaKarasjok,
Finnmark
- Snøskuter
- Elv
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseReinsgjeter krysset elva flere ganger uten å gå gjennom, men når han prøvde å kjøre i elveretningen kom han til et sted hvor isen var nede i 3 cm og gikk gjennom. Det var 2 m dypt på stedet og mannen ble funnet omkommet i råken med hendene på iskanten. Elveisen er generelt ikke trygg ennå, og pleier heller ikke være det på denne årstiden. Ennå kommer det 'varmt' vann fra myrer og innsjøer som tærer på isen.
14.11.15023 km fra TråstølenEidfjord,
Hordaland
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presse1
presse2
Ett eller to hundespann gikk gjennom isen, mest sannsynlig på et lite tjern. To personer ble våte og nedkjølte. Minst ett hundespann gikk ikke gjennom og kunne bistå i redningen, samt bidra med tørre klær. En hund omkom, mens menneskene klarte seg greit. Det ble satt i gang en større redningsaksjon. Dårlig vær hindret luftambulanse. Svært usikker posisjon. Skal ha skjedd 3 km fra Tråstølen.
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2005-2010
2000-2005
1990-2000
1980-1990
før 1980
Til oversikten