Isulykker 2013-14

Tabellen viser ulykker hvor en eller flere har gått gjennom isen og opplevd det som så skremmende at det kom i avisen eller i sosiale medier.

Døde: Antall mennesker som døde i ulykken.   Aktivitet: Type ferdsel som førte til ulykken.
Gjennom
isen:
Antall mennesker som gikk gjennom isen og overlevde.   Vanntype: Innsjø, elv eller fjord.
Vann/Sted: Stedet hvor ulykken skjedde. Klikk på navnet for å åpne iskartet på stedet.   Istype: Nylagt is, is som har ligget en stund (Midtvinters), eller is i oppløsning.
Presse: En eller flere linker til avisartikler eller sosiale medier. Dessverre krever mange avislinker nå abonnement.   Påvirket: Var isen svekket på grunn av vannkraftutbygging?
Dette vil vi unngå!
Kjente isulykker fra vinteren 2013-14
DatoDødeGjenn-
om
isen
Vann/StedKommune
Fylke
- Aktivitet
- Vanntype
- Istype
- Påvirket
Presse
pdf
bilde
Beskrivelse
18.03.1401sideløp til Inna Verdal,
Trøndelag
- Snøskuter
- Elv
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presse1
presse2
Snøskuter gikk gjennom isen på et jorde (sideløp til Inna) da de skulle kjøre løype. Under flom har det nylig rent vann inn på jordet/sideløpet. Snøfall har så dekket det 2 m dype området med dårlig is og snø. Derfor var isen mye tynnere enn på annen is i området. Føreren var 60 år og var sammen med en snøskuter til. Han kom seg opp av vannet og sto på skuteren til han ble dratt inn. Føreren kom i hus før ambulansen kom, men ble tatt til sykehuset likevel pga nedkjøling.
14.02.1410GunnarsrudsjøenÅsnes,
Hedmark
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseIspilker i 70-årene gikk gjennom isen og druknet. Han hadde kommet for nær innløpsosen hvor isen var dårlig.
13.02.1402FjellstøltjørniÅl,
Buskerud
- Kjøretøy
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseEn tråkkemaskin gikk gjennom isen på Fjellstøltjørni som er et lite fjellvann. Isen var 40 cm tykk andre steder på vannet, men kun 5 cm der den gikk gjennom. Det er mye snø på isen som tynger ned. Vann trenger da opp gjennom hull og svekker isen der. I høyfjellet er det ofte få sprekker slik at vannstrømmen blir konsentrert til få steder. Trolig var det et slikt slukhull/oshull skjult under snøen. En annen tråkkemaskin opplevde det samme i samme område, men uvisst hvilket vann. Løypene legges nå utenom de fleste vann. Maskina ble hengende på skjæret og ble reddet.
12.02.1401MjøsaGjøvik,
Oppland
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presseIsfiskeren hadde utstyrt seg med flytedress og ispigger og boret seg utover Mjøsisen. 200 m fra land gikk istykkelsen brått fra 15 til 3 cm og han gikk gjennom før han fikk boret neste hull. Kom seg opp på egen hånd uten dramatikk. Isgrensen ligger omtrent i dette området for tiden.
08.02.1401Nordre KrokvannRælingen,
Akershus
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presse1
presse2
Kvinne gjennom isen på Nordre Krokvann. Hun kom seg opp selv og ringte bekjente, som igjen varslet luftambulansen som plukket henne opp. Hvor på vannet det skjedde er ukjent. Isen har vært dårlig siden 10. januar da isen var nesten smeltet bort og tørr snø dekket isen. Særlig dårlig er den ved innløp og langs land hvor isen smeltet helt bort før snøfallene.
07.02.1402MjøsaGjøvik,
Oppland
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presse1
presse2
presse3
presse4
En gruppe på 45 erfarne skøyteløpere fra Sverige, Tyskland og Nederland var på flere dagers skøytetur i Norge. De la ut på Mjøsisen fra Tangnesodden tvers overfor Gjøvik. Det var fin stålis her nær isgrensen. De delte seg i fem grupper og skøytet over på Gjøviksiden. Vindøkning og sterk temperaturøkning gjorde at isen løsnet. To av gruppene ble fanget når isen løsnet fra land og drev sørover. To havnet i vannet og to måtte dras over en råk før de samlet seg på et 10 cm tykt stort isflak. Under redningsoperasjonen drev flaket omtrent 2 km sørover. Alle kom seg vel i land med redningsbåt. Lærdomen må bli at en må ta hensyn til oppbrekking av is når det er sterk vind i retning av åpent vann. Temperaturøkning gjør det ikke bedre, og det skjer lettere ved en svak binding i strandsonen som det er på nedtappede vann (som Mjøsa). Isen brekker i strandsonen. Midtvinters er isflak i drift heldigvis kun en fare på store vann eller fjordis. Det er laget en grundig evaluering av ulykken hvor gruppedynamikk preget beslutningene. Den ligger som første link.
30.01.1401AbbortjernOslo- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseSkiløper på vei over Abbortjern så lys fra en løype i nordenden som sto i ro. Når han kom nærmere hørte han rop fra en skiløper som hadde gått gjennom isen. Isen brast når han prøvde å komme opp. Mannen hadde fulgt et skuterspor og gikk gjennom til tross for at det hadde bært skuteren. Redningsmannen klarte å ligge på isen og løsne skiene hans, og dratt han opp: Fikk også tak i skiene slik at de raskt kom seg ned igjen fra skogen. Det var bare 1,5 m dypt, men i innløpsområde med myrsig. Isen lenger sør i vannet er minst 10 cm langs det merkete sporet.
21.01.1401MyllaLunner,
Oppland
- Snøskuter
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseEtter mye mildvær i romjula og starten av januar åpnet det seg noen meter langs land på mange innsjøer. Kulde og snøfall kom samtidig, så det dannet seg tynn dårlig is i råkene som ikke vokser på grunn av tørr lett snø på toppen. Skuteren som kjørte løyper gikk gjennom med bakparten helt inne ved land, men kom seg opp fordi den hadde nok fart. "Ulykken" skjedde i vestenden av Mylla.
18.01.1401Øyungen Oslo- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presseSkiløper gjennom isen på Øyungen. Det står ikke hvor på vannet ulykken skjedde, men isen var stort sett tykk på hele vannet untatt ved innløpet fra Gåslungen og det smale partiet mot Kalven. Da det går skiløype mot Gåslungen (ikke preparert ennå) er det sannsynlig at det er i området hvor denne går når isen er trygg. Mye mildvær i desember/januar har gitt stor vannføring og dårlig is i strømningsområdene.
14.01.1401KalvsjøtjernetLunner,
Oppland
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseEtter mye mildvær i romjula og starten av januar åpnet det seg noen meter langs land på mange innsjøer. Kulde og snøfall kom samtidig, så det dannet seg tynn dårlig is i råkene som ikke vokser på grunn av tørr lett snø på toppen. Mannen skulle ta snarveien over isen, som han hadde gått på skøyter på tidligere på vinteren. Isen utpå vannet er tykk nok, men det kan være alvorlig nok å gå gjennom nær land. Han fikk tak i en busk og kom seg opp. Heldigvis var det kort til varmt hus.
14.01.1401KárášjohkviddaKarasjok,
Finnmark
- Snøskuter
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presse1
presse2
Reindriftsame på snøskuter gikk rett gjenom isen når han skulle kjøre utpå et vann. Det må ha vært et bekkeutløp der som han ikke så, for isen på vannene i området er tykk. Han kom seg opp gjennomvåt og uten skuter, og var i en farlig situasjon i 32 minus. Heldigvis var kollegaene oppmerksomme og fant han i god tid før han frøs i hjel. Ulykken skjedde på Karasjokvidda, og kunne nok ha skjedd i et hvilket som helst vann. Markeringen er satt på et tilfeldig vann.
11.01.1401Rottungen Oslo- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
 Skøyteløperen gikk gjennom isen nær innløpet i nord på Rottungen. Isen var ellers tykk (10-20 cm) på resten av vannet, men stort tilsig etter mildvær hadde svekket isen mer enn han beregnet. Kom seg opp selv og hadde med fullt skift. Uten det ville turen hjem vært lang!
04.12.1301Søndre KrokvannRælingen,
Akershus
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
 Kan vel ikke kalles ulykke, men tas med fordi det er langs en skøyterute hvor noen drar i vei uten sikkerhetsutstyr til å få folk opp av et hull, og det er lang retur til varm bil. En skøyteløper gikk i kveld gjennom isen nær eller i det siste trange partiet mot utløpet nordvest i Søndre Krokvatnet. Det har vært varslet om dette området i tidligere isobservasjoner. Tilsvarende er det et område langs land lengst i øst ved overgangen mot Grinderen.
08.11.1301TheisendammenTrondheim,
Trøndelag
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presse1
presse2
Ei jente på 3 år var på tur med barnehagen og gikk i et ubevoktet øyeblikk ut på isen på Theisendammen og gikk gjennom utenfor noen sivområder. Hun ropte om hjelp og de ansatte fikk henne opp før nødetatene kom til. Isen lå bare som en brem langs land.
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2005-2010
2000-2005
1990-2000
1980-1990
før 1980
Til oversikten