Isulykker 2000-2005

Tabellen viser ulykker hvor en eller flere har gått gjennom isen og opplevd det som så skremmende at det kom i avisen eller i sosiale medier.

Døde: Antall mennesker som døde i ulykken.   Aktivitet: Type ferdsel som førte til ulykken.
Gjennom
isen:
Antall mennesker som gikk gjennom isen og overlevde.   Vanntype: Innsjø, elv eller fjord.
Vann/Sted: Stedet hvor ulykken skjedde. Klikk på navnet for å åpne iskartet på stedet.   Istype: Nylagt is, is som har ligget en stund (Midtvinters), eller is i oppløsning.
Presse: En eller flere linker til avisartikler eller sosiale medier. Dessverre krever mange avislinker nå abonnement.   Påvirket: Var isen svekket på grunn av vannkraftutbygging?
Dette vil vi unngå!
Kjente isulykker fra vinteren 2005-06
DatoDødeGjenn-
om
isen
Vann/StedKommune
Fylke
- Aktivitet
- Vanntype
- Istype
- Påvirket
Presse
pdf
bilde
Beskrivelse
02.05.0602ØvrevannPorsanger,
Finnmark
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presse1
presse2
To eldre finske kvinner isfisket da isen brast nær en råk. Var i vannet i 15 minutter. De ble reddet av en tredje finne som fikk hjerteproblemer under redningen. Alle klarte seg. Posisjon usikker.
17.04.0601dam, BirkelidSongdalen,
Vest-Agder
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
5-åring lekte på isen ved Birkeli asylmottak i Songdalen med kamerater når han gikk gjennom. De løp etter hjelp og han ble reddet. Lå på sykehuset i et par døgn som kritisk skadd. Finner ikke hvordan det endte, men antar at han klarte seg.
08.04.0601MjøsaRingsaker,
Hedmark
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presse1
presse2
presse3
En syklist var ute på vårisen på Mjøsa ved Tingnes, da isen brast. Under redningen gikk også en av brannmennen gjennom isen. Han måtte heises opp med helikopter, men var godt kledd. Mannen ble sterkt nedkjølt, men klarte seg. Våris er svært farlig, som regel går også isen tidligere på store sjøer som legger seg sent. Dessuten er det strøm gjennom sundet under brua ved Tingnes.
16.03.0622tjern, VeggfjellNarvik,
Nordland
- Kjøretøy
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
presse4
presse5
presse6
En stridsvogn med fire personer kjørte ut i et vann klokka 23.15 torsdag kveld. Ulykken skjedde da stridsvognen gikk gjennom isen på et myrvann på Veggfjell, rundt hundre meter fra E10 ved Bjerkvik i Ofoten i Nordland. Forsvaret og politiet iverksatte full utrykning, med dykkere og redningsmannskaper. Alle fire var hentet ut klokka 00.35. En av dem ble forsøkt gjenopplivet, men livet sto ikke til å redde. Senere døde også en til. Forsvaret fikk kritikk for å ha visst om at snø hadde isolert slik at isen ikke var så tykk. Hevdet også at vannet ikke sto på kartet, noe som er tilbakebevist. Istykkelsen var vel 50 cm på vannet, og stridsvognen sto i ro, noe som øker belastningen.
13.03.0602BorgenfjordenSteinkjer,
Trøndelag
- Til fots
- Fjord
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presseIsfisker gjennom fjordisen i Borgenfjorden 200-300 m fra land. En annen mann skulle redde han, men falt selv uti. Han ble reddet med båt etter 15 minutter, mens det gikk en time før redningsmannskaper fikk førstemann opp. Han måtte dras gjennom den tynne isen før de fikk han opp. Kraftig nedkjølt, men klarte seg.
12.03.0603bekk, LandåsBergen,
Hordaland
- Til fots
- Elv
- Midtvinters
- Ingen regulering
presse1
presse2
Tre barn lekte på en islagt bekk i boligfeltet på Landås i Bergen da de skle på isen og havnet i vannet. Alle ble fisket opp av brannvesenet.
10.03.0601Kilefjorden Iveland,
Aust-Agder
- Snøskuter
- Fjord
- Is i oppløsning
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presse1
presse2
presse3
En snøscooter gjennom isen på Kilefjorden, en annen i fjellveggen da han styrte unna, den tredje tok seg inn på en holme. Snøscooteren sank ikke. Posisjonen ikke nøyaktig kjent.
23.01.0601LisjøenElverum,
Hedmark
- Kjøretøy
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presse1
presse2
Traktor gjennom isen på Lisjøen ved Elverum under brøyting av bilbane. Isen på sjøen er blitt brukt til rallykjøring i 30 år. Biler hadde kjørt på den godkjente banen tidligere på dagen fordi isen var 50 cm tjukk. Roger Holm sier det ikke var noe som tydet på at den ikke skulle holde. Plutselig brast isen. Føreren kom seg ut takluka og tørt på isen før traktoren sank på 5 m dyp. Hevingen var litt av en jobb da den sank ned i gjørme på bunnen. Posisjonen usikker.
22.01.0612RamfjordenTromsø,
Troms
- Kjøretøy
- Fjord
- Midtvinters
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
Bil med ungdommer kjørte på isen, som i år var uvanlig tynn og lite islagt, anslått til 1 km lang. Etter en brekksladd tippet bilen rundt og skle utfor iskanten. To av ungdommene kom seg ut, mens en 19 år gammel gutt omkom.
20.01.0601BogstadvannetOslo- Annet
- Innsjø
- Midtvinters
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presseIsen var generelt 20-30 cm på Bogstadvannet. Drivende sarr hadde tettet det normale elveløpet som går rett frem mot utløpet ved demningen. Elva tok nytt løp 90 grader til høyre og rev opp varmt bunnvann. Isen var derfor bare 7 cm, og mest sørpeis, der hesten gikk gjennom. Jenta greide seg, men hesten druknet. Dette var vanskelig å se fra oversiden av isen, men en kunne se at det var mindre snø og noe overvann i dette området, fra elveutløpet og 100 m ut på vannet. Dette fenomenet skjer ofte.
08.01.0610SandvatnetKarmøy,
Rogaland
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presse1
presse2
Turfolk hørte rop fra Sandvatnet på Karmøy, og så en mann ligge i en råk. De varslet redningsmannskaper, men like etterpå var han borte. Råken lukket seg. Det ble lett i to dager uten hell. Mannen antas å være en 60-åring som var savnet. Finner ikke artikler om de fant han eller ikke. Posisjon noe usikker.
07.01.0611FotvatnetKarmøy,
Rogaland
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presse1
presse2
presse3
To menn og to damer gikk tur på isen. Mennene gikk i forveien da de plutselig gikk gjennom isen. Kvinnene løp mot lyden da isen begynte å svikte også under dem. De reddet seg i land på en holme. En femte person varslet redningsmannskaper og de ble plukket opp med helikopter. Men den ene mannen omkom av skadene. Rundt holmer er det ofte mer vind og strømmer som kan ha gitt tynnere is der. Isen var målt til mellom 7 og 8 cm andre steder på vannet dagen før.
07.01.0602GloppenfjordenGloppen,
Sogn og Fjordane
- Til fots
- Fjord
- Nylagt is
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
presse4
presse5
En 63 år gammel mann gikk gjennom isen på Gloppenfjorden 20-30 m fra land. En 35-åring gikk også gjennom under forsøket på å redde han. Til slutt fikk noen ut en båt og reddet begge på land. 60-åringen var så nedkjølt at han ble sendt på sykehus, men klarte seg.
20.12.0501Nibbitjern Ringerike,
Buskerud
- Kjøretøy
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
Løypemaskin gjennom isen på Nibbitjern og forsvant nesten helt under vann. Føreren hoppet ut gjennom takluka. Bergingsseksjonen ved Forsvarets logistikkskole på Sessvollmoen reddet maskinen 13. januar 2006.
Kjente isulykker fra vinteren 2004-05
DatoDødeGjenn-
om
isen
Vann/StedKommune
Fylke
- Aktivitet
- Vanntype
- Istype
- Påvirket
Presse
pdf
bilde
Beskrivelse
10.04.0501LangvatnetMelhus,
Trøndelag
- Snøskuter
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presseSnøskuter gikk gjennom isen på Langvatnet ved Fremo i Melhus. Mannen kom seg på land selv, våt og forfrossen. Mistanke om promille. Posisjon usikker
29.03.0512Isebakktjern Råde,
Østfold
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
77 år gammel mann druknet når han gikk gjennom isen på Isebakktjernet. Våren kom svært brått i påsken og solen hadde på kort tid endret isen til stavis. Isen var stedvis tykk, men med lite bæreevne. Mannen gikk over isen etter vedhogst og gikk gjennom. Både datter og sønn gikk gjennom i forsøk på å redde han, men kom seg opp selv.
26.03.0502SvartatjørnaBergen,
Hordaland
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presse1
presse2
Hunden gikk gjennom isen på Svartatjørna (søndre del av Storavatnet) ved Krohnegården i Bergen. Innen redningsmannskapene var kommet frem hadde eier og sønn trosset meldingen om ikke å prøve å redde den. De endte begge i vannet, og brannvesenet måtte dra opp tre nedkjølte. Alle greide seg.
24.03.0504ØstensjøvannetOslo- Til fots
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
presse4
Far og tre sønner gikk gjennom isen på Østensjøvannet i Oslo. Alle ble reddet på land før dykkerne nådde frem. En av sønnene var livløs, men ble vekt og tinet på Rikshospitalet. De hadde kommet for ær råka under bilbrua. Der er det alltid strømning og dårlig is.
11.03.0504NitelvaRælingen,
Akershus
- Til fots
- Elv
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseForbipasserende mann kastet seg i vannet og reddet tre barn som var gått gjennom elveisen mellom Lillestrøm og Rælingen. Alle fire ble kjørt til sykehuset, men klarte seg. Posisjon svært usikker.
10.03.0500GåslungenOslo- Til fots
- Innsjø
- Midtvinters
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
pdfHund gjennom den tynne isen i strømdraget på Gåslungen. Eier måtte uti for å redde hunden. Ble igjen hjulpet av andre forbipasserende og kom seg inn i en hytte og fikk tørre klær.
17.02.0501Rotbutjønna Levanger,
Trøndelag
- Kjøretøy
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseTråkkemaskin gjennom isen på Rotbutjønna nær land. Førerhuset ble stående over vann, så det gikk bra med føreren. Usikkert hvor på vannet ulykken skjedde.
26.01.0510MingevannetSarpsborg,
Østfold
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presse1
presse2
Isfisker gikk gjennom isen på Mingevannet ved Sarpsborg. Isen var så sårlig at redningsmannskapene gikk gjennom flere ganger. Han ble funnet druknet senere på natten. Posisjon usikker.
25.01.0510AkersvannetStokke,
Vestfold
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presse1
presse2
74 år gammel skøyteløper gikk gjennom isen og druknet. Han var alene. Isen hadde flere tynne partier da det hadde vært råker bare noen dager før. Usikker posisjon.
16.01.0501MjærEnebakk,
Akershus
- Til fots
- Elv
- Midtvinters
- Ingen regulering
presse1
presse2
Mann gjennom isen på Mjær. En politipatrulje hørte ropene og varslet helikopter med dykker. Han ble reddet, men var medtatt. Posisjon usikker.
07.01.0502HommelonaSirdal,
Vest-Agder
- Til fots
- Elv
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseMann og kvinne på skitur gikk gjennom isen på elva Tverråna i mørket. Mannen reddet seg på land og fikk varslet politiet. Halvannen time senere fant letemannskaper henne langs elva. Hun hadde kommet seg opp selv. Posisjon usikker.
31.12.0401SkarvatnetOppdal,
Trøndelag
- Kjøretøy
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseTråkkemaskin gjennom isen på Skaravannet ved Oppdal. Føreren kom seg ut før maskinen sank. Bare våt på beina. Antar vannet er det samme som Skarvatnet. Posisjon usikker. Løypa legges nå på vestsiden av vannet.
23.11.0410LitlflisingenOverhalla,
Trøndelag
- Snøskuter
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
50-åring var på vei til hytta og kjørte gjennom den tynne isen på Litllisingen. Posisjon usikker.
23.11.0401StorflisingenOverhalla,
Trøndelag
- Snøskuter
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
En 56 år gammel kamerat dro på kvelden ut for å lete etter 50-åringen som var savnet. Han gikk også gjennom isen, denne gang på Storflisingen. Han kom seg i land og tok seg frem til hytta. Senere på kvelden kom en onkel på truger til hytta og fant 56-åringen som hadde fått varmet seg litt. Redningsaksjon ble satt i gang og på natta ble 50-åringen funnet død i en råk på Litlflisingen. Posisjon usikker.
Kjente isulykker fra vinteren 2003-04
DatoDødeGjenn-
om
isen
Vann/StedKommune
Fylke
- Aktivitet
- Vanntype
- Istype
- Påvirket
Presse
pdf
bilde
Beskrivelse
13.04.0401SkredvatnFyresdal,
Telemark
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presse1
presse2
Paret var på tur da de gikk gjennom isen på Skredvatn i Fyresdal. De kom bort fra hverandre, men kvinnen fikk hentet hjelp. Mannen ble funnet sterkt nedkjølt, men det gikk trolig bra. Våris er ofte farlig, og dette vannet er i tillegg regulert. Posisjon usikker.
10.04.0410ValevatnSirdal,
Vest-Agder
- Til fots
- Innsjø
- Midtvinters
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presse1
presse2
presse3
43 år gammel mann funnet ihjelfrosset ved råk på Valevatn. Var på vei fra Vatnedalen til Kvæven påskeaften og gikk gjennom isen. Kom seg opp, men omkom av nedkjøling. Valevatn er regulert og har ofte usikker is. Omtrentlig posisjon.
06.04.0401MelavatnetAndøy,
Nordland
- Til fots
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseEn 56 år gammel mann gikk gjennom isen på Melavatnet på Andøya. 13-åringen klarte å holde mannen inntil iskanten til andre isfiskere kom til og fikk dratt han opp. Ble kåret til "Årets påskehelt". Posisjon usikker.
28.03.0420VansjøVåler,
Østfold
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presse1
presse2
presse3
presse4
To 7-åringer kom fra foreldrene på tur nær Dillingøya nord for Vansjø. De lette en time før de varslet hjelpemannskaper. Det ble oppdaget at den tynne isen på dammen var brutt, og dykkere tilkalt. De ble funnet og fraktet til sykehuset, men døde dessverre. Fra Dagbladet virker det som at dammen er i skogen ved nedlagte Ånnerød gård, sammen med syv andre, men de er ikke synlige på kartet. Dammen var kun 5x15 m, og var en gammel gruve, 11 m dyp.
21.02.0401OppheimsvatnetVoss,
Hordaland
- Kjøretøy
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presse1
presse2
Tråkkemaskin gikk gjennom isen ca 60 m fra land. De hadde målt 10 cm is, deretter 10 cm sørpe. Under det tykk is. Likevel sank maskinen uventet. Han kom seg ut da bakruten knuste under vann. Svært nær at dette gikk galt. Posisjon usikker.
29.01.0401GlommaSarpsborg,
Østfold
- Til fots
- Elv
- Midtvinters
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presseTo 7-åringer trosset forbudet og gikk ut på Glommaisen. Den ene gikk gjennom, men kameraten la seg på magen og ålte seg ut til han og klarte å dra han opp av hullet. Det er strøm på stedet, og ville gått galt om han ikke ble reddet så fort. Usikker posisjon.
16.01.0404GaldalsvannetKvinesdal,
Vest-Agder
- Snøskuter
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseTo snøskutere gikk gjennom isen på Galdalsvannet i Kvinesdal, den ene forsvant. Noe uklart om alle havnet i vannet, men minst to. De karret seg kalde til land, fikk brutt seg inn i et hus i et forlatt gårdshus og varslet familien. De fire var ungdommer mellom 17 og 20 år. Posisjon noe usikker.
11.01.0410ØreÅseral,
Vest-Agder
- Snøskuter
- Innsjø
- Midtvinters
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presse1
presse2
presse3
presse4
To snøskutere var ute på isen på Øre ved Kyrkjebygda nær Mandal. Den ene kjørte seg fast. Etter at den var løs kjørte den andre av gårde i feil retning og rett i en råk. Det var tåke. Snøskuteren og mannen ble funnet med miniubåt på nær 30 m dyp. Posisjon usikker.
Kjente isulykker fra vinteren 2002-03
DatoDødeGjenn-
om
isen
Vann/StedKommune
Fylke
- Aktivitet
- Vanntype
- Istype
- Påvirket
Presse
pdf
bilde
Beskrivelse
24.02.0317myr/tjernMålselv,
Troms
- Kjøretøy
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseBeltevogn med åtte personer i gikk gjennom isen på grunt vann i Mauken skytefelt. De hadde fått instruks om at en ikke kunne stole på isen på vannene, men trodde nok de var på en myr. En soldat omkom.
15.02.0301bekk, MaursetStryn,
Sogn og Fjordane
- Til fots
- Elv
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseGuttene lekte langs bekken da 4-åringen ville krysse bekken. Han falt uti, og i myrområdet hadde bekken gravd dype kanter og 1 m dype kulper. 9-åringen fikk dratt lillebroren opp. Selv små bekker er farlige for småbarn.
28.01.0304myr/tjern, BardufossSørreisa,
Troms
- Kjøretøy
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseStridsvogn sank mens den sto i ro på et lite myrtjern. Alle fire kom seg ut før den sank helt. Til slutt var det bare kanonløpet som stakk opp. Posisjon litt usikker.
26.01.0310EggedølaSigdal,
Buskerud
- Til fots
- Elv
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseJenta lekte sammen med ei venninne på isen ved Hole bru på riksvei 287 som går gjennom Eggedal i Sigdal kommune, da hun gikk gjennom isen og ble tatt av strømmen. Dykkere ble satt inn, men jenta ble ikke funnet før mer enn tre timer etterpå og var død.
09.11.0201SkjelbreiaTrondheim,
Trøndelag
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presseSyklist syklet over hele Skjelbreia fra demningen, men i bukta ved Grønlia var isen tynnere, og uten forvarsel gikk han gjennom. Han albuet seg gjennom isen mot land, og kom seg etter hvert opp på isen. Rask løping hjem til en varm dusj. Tidlig i isleggingen kan det være store forskjeller i istykkelse pga ulikt isleggingstidspunkt.
Kjente isulykker fra vinteren 2001-02
DatoDødeGjenn-
om
isen
Vann/StedKommune
Fylke
- Aktivitet
- Vanntype
- Istype
- Påvirket
Presse
pdf
bilde
Beskrivelse
28.05.0210vann, SennalandetAlta,
Finnmark
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presse80-åringen gikk gjennom vårisen og druknet. Kameraten lyktes ikke redde han. Usikkert hvilket vann på Sennalandet ulykken skjedde på.
15.04.0200TinnsjøNotodden,
Telemark
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presse
pdf
70 år gammel isfisker går gjennom vårisen på Tinnsjøen. Tre helter redder han.
03.04.0201LenglingenLierne,
Trøndelag
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presseKona så på at isfiskeren gikk gjennom isen på Lenglingen i Sørli . Hun ringte nødetaten, men en nabo kjørte skuter til iskanten og fikk reddet han før nødetatene kom. Posisjon usikker.
09.02.0200RandsfjordenGran,
Oppland
- Annet
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presse1
presse2
presse3
pdf
Tre sulkyer var på treningstur på Randsfjorden ved Vestre Gran da isen brast 150-200 m fra land slik at den ene hesten og kusken gikk i vannet. Like etterpå gikk to hester til gjennom, men kuskene kom seg på trygg is. En fjerde hest som var løs og med på turen, løp i panikk ut i råken sammen med de andre hestene. De to mennene fikk reddet den kvinnelige kusken, og mange hjelpere klarte å dra opp den løse hesten. De tre hestene med sulky omkom. Isen ble målt til 9 cm stålis med 6 cm sørpe over 100 m fra land. Usikker posisjon, men sannsynligvis langs østsiden av Randsfjorden nord for Jevnaker.
15.01.0201dam, DrøbakFrogn,
Akershus
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
pdfBrødrene akte i en bakke på golfbanen da de plutselig gikk gjennom isen på en dam. De trodde det var en gresslette. Storebror fikk dratt opp lillebror og ringt til mor.
23.12.0103dam, RingveTrondheim,
Trøndelag
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseTre barn gjennom isen på liten dam på Ringve i Trondheim. De to eldste kom seg opp og fikk reddet 3-åringen.
22.12.0101StorsjøenNord-Odal,
Hedmark
- Kjøretøy
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presse1
presse2
Gårdbrukeren skulle flytte hvilebrakken som han brukte til skogsdriften fra Breivika til Sandskogen. Han ble fristet til å ta snarveien over isen. Det var 25 cm stålis, noe han mente burde være nok. Sjekket på nytt etter 50 m med samme resultat. Men så fikk han øye på en sprekk i isen med en liten forhøyning. Forhjulene gikk gjennom og han ble innelåst av is som sperret sidedørene. Bakluka var blokkert av hvilebrakka. Traktoren sank til 8 m dyp og han kom seg ut når trykket var utlignet. Han fant hullet i isen og berget seg opp. Mobiltelefonen var av vanntett type og virket heldigvis. Skillelinjer med en forhøyning er veldig typisk for ulik islegging. Isen har ligget langs land, og bølger har skvalpet mot iskanten og bygd opp en liten haug. Senere la isen seg over det hele, men er tynnere bortenfor skillet. Skillet i seg selv kan også være en svakhetssone, dvs. en gjennomgående sprekk, slik at isen bøyes ned og brister når man nærmer seg sprekken.
26.11.0110Søndre KrokvannRælingen,
Akershus
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presseMannen var på sykkeltur med hunden og kom ikke tilbake. Hunden ble funnet ved søndre Krokvann og det var en råk i isen. Dykkere fant mannen omkommet på bunnen. Usikkert hvor på vannet dette skjedde, men sannsynligvis nær utløpet. Dette er svært tidlig i isleggingen, og tykkelsen kan variere med strømning og vindforhold.
Kjente isulykker fra vinteren 2000-01
DatoDødeGjenn-
om
isen
Vann/StedKommune
Fylke
- Aktivitet
- Vanntype
- Istype
- Påvirket
Presse
pdf
bilde
Beskrivelse
15.04.0101JarfjordenSør-Varanger,
Finnmark
- Snøskuter
- Fjord
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presse1
presse2
Snøskuterfører ville krysse Jarfjorden nær russergrensa på vårisen, men gikk gjennom. Han reddet seg. Dato omtrentlig (skjedde i påsken 2001), og posisjon omtrentlig.
30.03.0110FauskevikaFauske,
Nordland
- Til fots
- Fjord
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presseMannen fisket sammen med sine to hunder da isen plutselig brast under han. Øyevitner slo alarm, men han døde på sykehuset. Fjordis er alltid risikabel. Posisjon usikker.
15.03.0101MjøsaRingsaker,
Hedmark
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presseMann på morgentur gikk gjennom isen på Mjøsa 150 m fra land ved Jessnes. Heldigvis så øyevitner uhellet, og han ble reddet opp av Hamar brannvesen etter 20 minutter. Nedkjølt, men klarte seg.
01.03.0110StorvatnetStord,
Hordaland
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presse28-åring tok snarveien over Storvatnet ved Leirbø etter kafebesøk i Sagvåg. Han gikk gjennom isen nær land, fikk kjempet seg til land, men omkom utmattet på stranden. Posisjon usikker.
24.02.0101LaksådalvatnetGildeskål,
Nordland
- Til fots
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseSleden på hundespannet med fører gikk gjennom isen på Laksådalvatnet. De fem hundene klarte etter hvert å dra han opp. Reddet med helikopter. Nedkjølt. Posisjon usikker
10.02.0100ØyangenRingerike,
Buskerud
- Kjøretøy
- Innsjø
- Midtvinters
- Ingen regulering
pdfVeien langs Jonsetangen var stengt, så føreren av tråkkemaskinen la ruten ut på isen på Øyangen. Dessverre gikk maskinen gjennom. Føreren kom seg ut.
03.02.0101SandebuktaSande,
Vestfold
- Til fots
- Fjord
- Midtvinters
- Ingen regulering
presseEn person gikk gjennom isen i Sandebukta utenfor Ødegården i Sande i Vestfold. Personen ble fraktet til sykehuset etter 20 minutter i det isklade vannet.
26.01.0102JonsvatnetTrondheim,
Trøndelag
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presseTo skøyteløpere hadde en fantastisk tur i kulde på Jonsvatnet. Noen dager senere i mildvær ville de gjenta turen, men begge gikk gjennom der det tidligere hadde vært trygt. Nylagt is har relativt varmt vann kort under isen, og kan lettere smelte isen enn senere på vinteren når det kalde vannlaget under isen er tykkere. Posisjon ukjent.
21.01.0110MosseelvaMoss,
Østfold
- Til fots
- Elv
- Midtvinters
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presse1
presse2
presse3
Mann krysset Mosseelva på isen etter fest. Gikk gjennom og omkom. Ble ikke funnet før tre måneder senere. Posisjon usikker.
19.01.0101StemmenSandnes,
Rogaland
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseTo-åring kom bort fra de andre barnehagebarna på utflukt og rotet seg ut på isen hvor han gikk gjennom. De ansatte fikk dratt han opp. Alvorlig skadd, men finner ikke mer om ulykken, så vi antar det gikk bra.
13.01.0111AltafjordenAlta,
Finnmark
- Snøskuter
- Fjord
- Midtvinters
- Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
Par i 50-årene gikk gjennom fjordisen ved Lathari i Transfarelv ved Alta. Begge kritisk nedkjølt. Mannen omkom, mens kvinnen klarte seg. Fjordisen var svært tynn på den tiden.
01.01.0103dam, SøgneSøgne,
Vest-Agder
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
pdfTre jenter lekte på isen i en dam i et sandtak. Isen begynte å knake under dem og de måtte berge seg opp på en kasse. De ropte på hjelp i en time før de ble reddet på land. Usikker posisjon.
30.12.0001SkjebergkilenSarpsborg,
Østfold
- Til fots
- Fjord
- Nylagt is
- Ingen regulering
presseMann gikk gjennom isen, men ble sett og dratt på land av andre. Nedkjølt og til behandling, men klarte seg.
26.12.0001NøklevannOslo- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presse63 år gammel mann trodde isen på Nøklevann var trygg, men litt utenfor Rustadsaga gikk det galt. Folk så det, og han ble plukket opp med et legehelikopter. Usikker posisjon.
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2005-2010
2000-2005
1990-2000
1980-1990
før 1980
Til oversikten