Isulykker og hendelser

Her holder vi oversikt over ulykker på is, både med og uten dødsfall - så langt vi klarer. Hensikten er å få frem fakta og læring, slik at nye ulykker og skader kan unngås.

Figurene viser isulykker fra høsten 2006 til i dag innhentet av NVE fra søk på Internett, enten i aviser eller på sosiale medier.
"Gjennom isen" viser antall personer som uventet har gått gjennom isen, og såpass alvorlig at de har valgt å fortelle om det, eller pressen har valgt det. Merk at flere personer kan være involvert i en ulykke.
"Døde" viser hvor mange av disse som omkom.
Kjøretøy som kjører utfor veien og går gjennom isen, eller fly/helikopter som kræsjlander er IKKE tatt med i statistikken, kun kjøretøy/fly som med vilje beveget seg ut på isen.
Statistikken er trolig nær riktig på antall døde, men er nok undervurdert på antall "Gjennom isen", særlig de første årene, da rapportering om hendelser på internett er økende med nye sosiale medier. Vennligst referer til NVE ved bruk av figurene.
Etter figurene er det linker til tabeller som viser informasjon om enkeltulykkene.

Antall personer som har gått gjennom isen i ulykker på islagte vann og fjorder fra høsten 2006 til i dag. Rød søyle viser hvor mange av dem som døde. Statistikken omfatter hendelser som er så alvorlige at de er gjengitt i pressen eller sosiale medier.

Isulykker fra høsten 2006 til i dag fordelt på hendelsesmåneden

Isulykker fra høsten 2006 til i dag fordelt på fremkomstmåte

Isulykker fra høsten 2006 til i dag fordelt på type vannflate

Isulykker fra høsten 2006 til i dag fordelt på type iskvalitet

Forklaring til kategoriinndelingene:

Til fots : Personer på ski, skøyter eller beina, kort sagt uten tilleggsvekt av en motor!
Kjøretøy : Personer som var i eller på et kjøretøy annet enn en snøskuter. Kan være bil, lastebil, traktor, gravemaskin, preppemaskin, beltevogn, tanks, fly.
Snøskuter: Personer som satt på snøskuteren, eller sleden ved uhellet.

Innsjø : Innsjø eller myrvann.
Elv : Rennende vann.
Fjord : På sjøen, i praksis en fjord da det ellers ikke blir is.

Nylagt : Is som nettopp har lagt seg.
Midtvinter: Is midt på vinteren. Isen har ligget litt i området.
Oppløsning: Isen er i oppløsning/smelting.

2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2005-2010
2000-2005
1990-2000
1980-1990
før 1980

En lærer aldri så godt og raskt som når en selv er utsatt for en ulykke. Men andre kan også lære av dine hendelser. Vi setter derfor stor pris på å bli informert når folk går gjennom isen på en dramatisk måte, altså hendelser som lett kunne gått galt, eller som faktisk gikk galt. Man kan bruke regObs.no for å registrere en isobservasjon. Der finnes et eget felt for isulykker. Registreringen i regObs vil bli mer detaljert etter hvert, så foreløpig er vi vel så glade for en epost til isvarslingen med informasjon, og gjerne bilder.

Vi filtrerer informasjonen for navn og gjør de tilgjengelig i iskart.no med et eget isulykkesymbol.

Informasjon som er ønsket:

  • Hvor? (vannets navn og hvor på vannet) 
  • Hva skjedde?
  • Hvorfor? (stor variasjon i istykkelsen, generelt tynn is, elveos osv.)
  • Type ferdsel (til fots, skøyter, ski, bil, traktor, snøskuter osv)
  • Hvor mange voksne gikk gjennom isen og overlevde?
  • Hvor mange voksne gikk gjennom isen og døde?
  • Hvor mange barn gikk gjennom isen og overlevde?
  • Hvor mange barn gikk gjennom isen og døde?
  • Bilder, lenker til aviser, facebook osv.
  • Tilleggskommentarer

Fokuser på det som har læringsverdi, ikke fordel skyld!