Til nedlasting

Alt som er tilgjengelig for nedlasting legges ut med en NLOD-lisens. Det vil si at du kan bruke dette som du vil, så lenge du krediterer Varsom.

 Les mer om NLOD.

Varsomplakat 2019: Illustrasjon: NVE

Til bruk på overnattingssteder og parkeringsplasser. Last ned trykkorginaler og skriv ut eller lag skilt.

Last ned enkel varsomplakat for trykk A3

Last ned varsomplakat for trykk A3

Last ned varsomplakat for trykk - stor.

Last ned varsomplakat for web.

 

Varsomkube på Tromsø lufthavn. Foto: Rune Engeset

Last ned fil for å trykke din egen Varsomkuben her.

Egner seg fra 30 til 120 cm høyde.

 

Illustrasjon
ADAM (Avalanche Danger Assessment Matrix) for fastsetting av faregrad.

 

Se større versjon av matrisen.

 

Forbedret versjon av den originale Bayerske matrisen, utarbeidet i EAWS arbeidsgruppe 2016.

 

Se større versjon av matrisen.

Last ned matrisen som PDF-fil.

 

Me har laga ein del brattheitskart i A0 storleik for forskjellege områder i Jotunheimen og Sogn.

Viss du sjølv har tilgong på ein A0-skrivar og kan skrive ut, evt berre vil ha kartet som ein stor PDF så kan du laste ned PDF filer av karta her.

Sjå også brattheitskart for Romsdalen.