Snøskredvarsel for Vest-Telemark lørdag 23.02.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Observasjoner i kart

Observasjoner i området

Vest-Telemark / VINJE

Snø

23.02.2019 kl. 08:02

985 moh

Rolf B. (**)

Vær observation

0,0°C 0,0 m/s 70% skyer Stabilt mildt

Snødekke

80cm totalt Meget våt

ObsID: 182606

Vest-Telemark / VINJE

Snø

22.02.2019 kl. 16:02

1127 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Hard en cm skare før fuktig fokksnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Har vært under null i dag men forventes en tempratur økning i morgen som vil muligens føre til noen naturlige utløste skred. Mildværet kommede dager vil stabilisere snødekket og forhåpentligvis fjerne vedvarende svake lag. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N,NØ,Ø,SØ,S,SV,V,NV over 0 moh

Stabilitetstest

CTH 2460cm Q2 God

Skredaktivitet

22. feb, I løpet av dagen Ingen skredaktivitet . Ikke gitt Dårlig sikt

Vær observation

Ikke nedbør -0,5°C 0,0 m/s 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 182555

Vest-Telemark / Raulandsfjell

Snø

22.02.2019 kl. 11:02

1219 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Tett tåke over ca 900moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 3 av 3 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det finnes fortsatt kantkorna snø under skarelag fra ca 1000moh og oppover. Vær obs i bratte heng der skarelaget er tynnt. Stigende temperatur vil øke skredfaren,spesielt i sydvendte der solen tar.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N,NØ,Ø,SØ,S,SV,V,NV over 1000 moh

Stabilitetstest

ECTP 1640cm Q2

Vær observation

Ikke nedbør -2,0°C 1,0 m/s fra → 100% skyer

Snødekke

70cm totalt Ikke snøfokk 0cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Løs fuktig snø opp til ca 1000moh . Gradvis hardere og tørrere oppover i fjellet. Ved 1050moh er snøen fuktig til bakken. Ved 1220moh er snøen tørr. Over skoggrensa der vinden har tatt er det det et tykt skarelag over løsere lag med kantkorna snø.

Snøprofil

6 lagdelinger observert

ObsID: 182511
Data er levert av Meteorologisk institutt.
  1. Ekstremt (mer enn 30 mm pr. time)
  2. Mye nedbør (mer enn 15 mm pr. time)
  3. Lite nedbør (mindre enn 1 mm pr. time)
  4. Mangler data fra radar

Om snøskredvarslingen i Norge

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.