Snøskredvarsel for Sør-Troms lørdag 23.02.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Observasjoner i kart

Observasjoner i området

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

23.02.2019 kl. 13:02

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 182674

Sør-Troms / Litjemoa

Snø

23.02.2019 kl. 11:02

623 moh

Hallvard@SVV (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

23. feb, 11:22 Tørt flakskred. 3 - Store. fra 698moh. til 424moh. 150 cm. 30 m. Brattheng. Botnelva. Etter info fra brøytemannskap på DK Senja. 30 m bredt, 250 m langt skred, bruddhøyde 1.5-2 m observert fra veg. Stedsangivelse skal være eksakt, men tidspunkt usikkert. Antar at det er vått flakskred, men dette er noe usikkert da det er utydelig på bilde. Stoppet langt fra veg, og fare for nye skred på veg vurderes som lite sannsynlig.

ObsID: 182648

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2019 kl. 11:02

18 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet . Ikke gitt Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær,

Vær observation

Regn 7,0°C Hilleshamn (0moh) kl 11:20 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

regn på snø Mye vann i snøen

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Høye temperaturer i kombinasjon med mye vind og nedbør som regn. Henger en del snø og skavler øverst i ras-kanalene.. FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vedvarende mildt og regn .

ObsID: 182647

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2019 kl. 10:02

14 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet . Ikke gitt Gjelder Fv825 Strætelia - Hilleshamn,

Vær observation

Regn 7,0°C Strætelia (0moh) kl 11:13 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

regn på snø Mye vann i snøen

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mild temperatur, sterk vind og mye nedbør i form av regn samt at det ser ut til at det ligger en del snø lengre opp i fjellsiden.. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vedvarende mildt og regn.

ObsID: 182644

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

23.02.2019 kl. 09:02

291 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

23. feb 09:52 - 22. feb 09:52 Tørre flakskred 2 - Middels Naturlig utløst . Ikke gitt NØ Mellom 600 moh - 500 moh Gjelder Fv862 Straumsbotn - Skaland, 3 middelstorte ras i bottendalen, stoppet i enden av brattheng og i heng

ObsID: 182624

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

23.02.2019 kl. 09:02

780 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

23. feb 09:52 - 22. feb 09:52 Tørre flakskred 2 - Middels Naturlig utløst . Ikke gitt N Mellom 200 moh - 100 moh Gjelder Fv243 Sifjordbotn - Sifjordskaret, 2 små ras stoppet i enden av brattheng

ObsID: 182625

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

23.02.2019 kl. 09:02

12 moh

drift@svv (**)

Faretegn

regn på snø Mye vann i snøen

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Endel regn/vind på snø.. FV862 Mefjordbotn - Grashopen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Melder endel regn I løpet av neste døgn..

ObsID: 182626

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

23.02.2019 kl. 00:02

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 182577

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

22.02.2019 kl. 18:02

22 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet . Ikke gitt Gjelder Ev10 Fiskefjorden - Fiskefjorden,

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 182565

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

22.02.2019 kl. 15:02

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 182545

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

22.02.2019 kl. 13:02

189 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet . Ikke gitt Gjelder Fv2 Aunfjellet - Aunelia,

Faretegn

Ferske skred

Stort snøfall

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn, snefokk de siste dager. Begynt å komme snøklepper ned. Stenges i dag kl 14 pga varsel om mye regn. FV2 Aunfjellet - Aunelia er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

ObsID: 182525

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2019 kl. 11:02

18 moh

drift@svv (**)

Vær observation

Snø -3,0°C Hilleshamn (0moh) kl 11:07

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ikke endret værsituasjon. . FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Væromslag til regn de kommende timene. .

ObsID: 182483

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2019 kl. 10:02

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet . Ikke gitt Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

Vær observation

Ikke nedbør -4,0°C Sennemyra (100moh) kl 11:13

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær. Lite vind. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mulig økende fare ved nedbør som forventes. .

ObsID: 182485

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

22.02.2019 kl. 09:02

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

regn på snø Mye vann i snøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn og mildver . Økende skredfare neste døgn: Melder endel nedbør .

ObsID: 182448
Data er levert av Meteorologisk institutt.
  1. Ekstremt (mer enn 30 mm pr. time)
  2. Mye nedbør (mer enn 15 mm pr. time)
  3. Lite nedbør (mindre enn 1 mm pr. time)
  4. Mangler data fra radar

Om snøskredvarslingen i Norge

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.