Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 23.02.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Observasjoner i kart

Observasjoner i området

Ofoten / NARVIK

Snø

23.02.2019 kl. 09:02

255 moh

Marte (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marte Kommentar:  To skred som har fulgt skredbanen helt ned. To mindre! Flere skred i området. Trolig utløst sist 24 timene.

Skredaktivitet

23. feb, I løpet av dagen Våte flakskred Flere (6-10) 4 - Svært store Naturlig utløst . Mange bratte heng Ø,SØ

Vær observation

Regn 5,0°C 100% skyer

ObsID: 182615

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2019 kl. 07:02

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet . Ikke gitt Gjelder Fv751 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

Vær observation

Regn 5,0°C Beisfjord (0moh) kl 07:44

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ser ut som mye snø har smeltet i natt. Stor vannføring i bekker fra fjellet. Ingen ras som kan sees nå. FV751 Kvitsandøyra - Fjøsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt meldt regn og varmegrader. Men ingen store faretegn pr nå.

Faretegn

regn på snø Mye vann i snøen

Rask temperaturstigning

ObsID: 182601

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2019 kl. 15:02

94 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet . Ikke gitt Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset, Ingen synlige aktiviteter etter forrige inspeksjon

Vær observation

Regn 1,0°C Henrikneset (300moh) kl 15:19 0 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Snøfall tidligere i uken og regn på snø og værforhold . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognosene og værforholdene .

Faretegn

regn på snø Mye vann i snøen

Rask temperaturstigning

ObsID: 182544

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2019 kl. 14:02

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet . Ikke gitt Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen, Ingen synlige aktiviteter etter forrige inspeksjon

Vær observation

Regn 2,0°C Skjellesvikskaret (400moh) kl 14:20 0 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Værforholdene og værprognosene . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognosene og værforholdene .

Faretegn

regn på snø Mye vann i snøen

Rask temperaturstigning

ObsID: 182537

Ofoten / NARVIK

Snø

22.02.2019 kl. 12:02

568 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Rask stigende temp under fredag formiddag og nedbør som regn har gjort nysnø fra tirsdag våt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 570moh. NØ aspekt. Kystnærstrøk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Rask stigende temp under fredag formiddag og nedbør som regn har gjort nysnø fra tirsdag våt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Rask stigende temp under fredag formiddag og nedbør som regn har gjort nysnø fra tirsdag våt. Legg merke til pinwheels
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil (2012)
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil (2012) Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N,NØ,Ø,SØ,S,SV,V,NV under 1200 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N,NØ,Ø,SØ,S,SV,V,NV under 1300 moh Sannsynligheten av dette problem er økende utover dagen når det kommer ennå mer regn. I motsetning til det som står på varsom mener jeg at det vil også kommer våt flak under 400moh da det finnes stor mengde (20-30cm) snø fra tirsdag som blir smelteomvandlet for første gang, men på slik lav høyde vil det troligen være str.2.

Notater

annen registrering fra samme obstur https://www.regobs.no/Registration/182518

Vær observation

Regn 3,0°C 15,0 m/s fra ↑ 100% skyer Rask stigende temperatur! Tidlig på formiddag har det vært en temp.inversjon som har gjort overflate våt, noe som har begrenset vindtransportering av snø i høyden

Skredfarevurdering

4 Stor Tekst på varsom beskriver situasjonen bra. Mildvær og regn fører til at Ofoten region hopper fra FG2 til FG4 i løpet av noen få timer. Under dagens obstur ble det observert kraftig temperatur stigning under relativ kort tid. Det har vært en temperatur inversjon, slik at det er alleredes plussgrader ovenfor skoggrensen men kuldegrader under. Opp i snaufjell er overflate alleredes våt, men regn har hittils ikke trengte gjennom det øverste flak med snø fra 19.02, når dette skjer forventes det å forekommer flere naturlig utløst våt flakskred. . . . Profil på dagens obstur ble gravde samme plass som på 16.02- kantkorn som ble observert da var nå fullstendig smelteomvandlet (dette skjedde troligen senere på lørdag, etter profil hadde blitt gjort). Nedre grensen for disse vedvarende svaklag er nok litt høyere til fjells, der hvor nedbør forrige lørdag komm som snø (>700moh i kystnærstrøk..?) Skredfare forventes å øke betraktelig utover ettermiddag og kveld i forbindelse med regn og mildvær. Det er første regnfall som er mest kritisk, og skredfare vil nok minke litt utover helgen når snødekke er helt smelteomvandlet.

Snødekke

120cm totalt 0cm nysnø Våt løssnø Meget våt Rask stigende temp under fredag formiddag og nedbør som regn har gjort overflate våt, men det har hittils ikke trengt igjennom alt av nysnø fra tirsdag. (Utover dagen forventes ytterligere varm temp og mer regn, da blir det sannsynligvis opphopning av vann på skarelag fra 17.02)

Faretegn

Regn på snø Mye vann i snøen

Rask temperaturstigning

Snøprofil

6 lagdelinger observert 12 temperaturpunkter observert 2 Stabilitetstest knyttet til profilet

ObsID: 182519

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2019 kl. 12:02

94 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredaktivitet

22. feb 12:18 - 21. feb 12:18 Tørre løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst . Ikke gitt S Mellom 300 moh - 200 moh Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset, Relativt små ras i bratthengene

Vær observation

Regn 0,0°C Henrikneset (300moh) kl 12:11 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Regn på snø etter stort snøfall tidligere i uken. RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Regn og værprognosene .

Faretegn

regn på snø Mye vann i snøen

Rask temperaturstigning

Ferske skred

ObsID: 182500

Ofoten / NARVIK

Snø

22.02.2019 kl. 11:02

309 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  ca. 30cm nysnø fra tirsdag opp på 75cm smelteomvandlet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Nysnø fra tirsdag er fortsatt tørr kl.11
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær observation

Snø -1,0°C 100% skyer

Snødekke

105cm totalt Ikke snøfokk 1cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr ca. 30cm nysnø fra tirsdag opp på 75cm smelteomvandlet. Nysnø fra tirsdag er fortsatt tørr kl.11

Snøprofil

4 lagdelinger observert

ObsID: 182518

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2019 kl. 10:02

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 7 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 8 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 9 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredaktivitet

Ikke gitt Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen, Relativt store ras som har kommet ned i flere runder men stopper når det når slakkere terreng. Har stoppet ca 30 meter fra veiskulderen. Relativt lite snømengder i høyden, men en del i i bunnen å oppover fjellsidene

Vær observation

Sludd -1,0°C Efjorddalen (400moh) kl 10:48 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Aktiviteten i fjellet siste tiden og værprognosene/ værforholdene . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Ferske skred

Rask temperaturstigning

ObsID: 182480

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2019 kl. 10:02

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet . Ikke gitt Gjelder Fv751 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

Vær observation

Ikke nedbør -3,0°C Beisfjord (0moh) kl 10:03 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Venter store mengder nedbør og varmegrader. En del snø i fjellet, så fare for at det raser.. FV751 Kvitsandøyra - Fjøsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mye mildvær og regn i vente. Ligger en del snø i fjellet som kan komme ned.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 182450
Data er levert av Meteorologisk institutt.
  1. Ekstremt (mer enn 30 mm pr. time)
  2. Mye nedbør (mer enn 15 mm pr. time)
  3. Lite nedbør (mindre enn 1 mm pr. time)
  4. Mangler data fra radar

Om snøskredvarslingen i Norge

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.