Snøskredvarsel for Jotunheimen fredag 24.06.2022

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snø

21.06.2022 kl. 11:33

367 moh

skreddeteksjon@vegvesen (A)

Bilde Av
Bilde 1 av 6 Av:  Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Knutstugugrove.
Bilde Av
Bilde 2 av 6 Av:  Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Knutstugugrove.
Bilde Av
Bilde 3 av 6 Av:  Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Knutstugugrove.
Bilde Av
Bilde 4 av 6 Av:  Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Knutstugugrove.
Bilde Av
Bilde 5 av 6 Av:  Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Knutstugugrove.
Bilde Av
Bilde 6 av 6 Av:  Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Knutstugugrove.

Skredhendelse

21. jun 12:32 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1239 moh og sluttet på 750 moh Brattheng Knutstugugrove Skredet er automatisk detektert, og egenskaper og koordinater er estimert. Maksimal hastighet ble målt til ca. 24,738 m/s, og skredet varte i 0 sekunder.

ObsID: 213801

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snø

21.06.2022 kl. 11:00

367 moh

skreddeteksjon@vegvesen (A)

Bilde Av
Bilde 1 av 6 Av:  Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Knutstugugrove.
Bilde Av
Bilde 2 av 6 Av:  Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Knutstugugrove.
Bilde Av
Bilde 3 av 6 Av:  Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Knutstugugrove.
Bilde Av
Bilde 4 av 6 Av:  Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Knutstugugrove.
Bilde Av
Bilde 5 av 6 Av:  Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Knutstugugrove.
Bilde Av
Bilde 6 av 6 Av:  Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Knutstugugrove.

Skredhendelse

21. jun 11:59 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1239 moh og sluttet på 750 moh Brattheng Knutstugugrove Skredet er automatisk detektert, og egenskaper og koordinater er estimert. Maksimal hastighet ble målt til ca. 24,304 m/s, og skredet varte i 0 sekunder.

ObsID: 213800

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.