Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 23.02.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Observasjoner i kart

Observasjoner i området

Hardanger / ODDA

Snø

23.02.2019 kl. 10:02

1549 moh

tmeling@nortind.no (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 182679

Hardanger / ULVIK

Snø

23.02.2019 kl. 10:02

1224 moh

finseronny@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  finseronny@obskorps

Skredaktivitet

23. feb, I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer) 1 - Små Naturlig utløst . Mange bratte heng NØ,Ø,SØ,S Over 1400 moh

Snødekke

0cm nysnø Skare Tørr

ObsID: 182634

Hardanger / Stavsnuten

Snø

23.02.2019 kl. 10:02

1516 moh

tmeling@nortind.no (**)

Skredaktivitet

23. feb, I løpet av dagen Ingen skredaktivitet .

Vær observation

Ikke nedbør 2,0°C 8,0 m/s fra ↗ 70% skyer Vinden tar godt på toppen. Skdekket synkende. Markant solpåvirkning av snødekket utover formiddagen,

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 182680

Hardanger / SAUDA

Snø

22.02.2019 kl. 15:02

1110 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Tåka seig på utover dagen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smeltefurer i snøen langt opp mot toppene.

Vær observation

Ikke nedbør 1,0°C 1,0 m/s 100% skyer

Snødekke

150cm totalt Ikke snøfokk 0cm nysnø Grense for lagdelt snø er på800moh Våt løssnø Våt

Faretegn

Flere ferske skred fra klippebånd og fremspring. Type våte løssnøskred. De går et stykke nedover hengene så lenge det er bratt nok. Ingen åpenbare tegn til at skredmassene trigger/løsner lag dypere i snødekket. Ferske skred

Snøprofil

9 lagdelinger observert 2 Stabilitetstest knyttet til profilet Verdt å notere seg at ved 85 cm, ved sjiktovergang til den nederste smelteomvandlede "bunnpakken" så gir spadebrekk et ganske glatt brudd - tenderer til Q1-brudd med hard underliggende overflate. Men får ikke trigget dette med kompresjonstesten.

ObsID: 182548

Hardanger / SAUDA

Snø

22.02.2019 kl. 14:02

905 moh

Tommy@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tommy@NVE Kommentar:  Ujevn snøfordeling, smelteriller i snøen opp til i hvert fall 1000 moh. Uvanlig lite snø
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Tommy@NVE Kommentar:  900 moh N-vendt leheng. Fra overflate: 10cm 1F våt smelteomdanna gradvis mot fokksnø: 30cm P fuktig fokksnø: 1 cm grovkorna 1F fuktig, 20cm P fuktig fokksnø, 1 cm 1F smelteomdanna (tidligere kant?), 1 cm K noe porøs gammel skare, 55 cm 1F/P fuktig smelteomdanna grovkornet, 40 cm P fuktig fokksnø igjen i bunn av profil. Gode bindinger og ikke store hardhetsforskjeller fra overflate til bunn (160 cm ca, ikke til bakken)

Snødekke

160cm totalt Ikke snøfokk Grense for lagdelt snø er på800moh Annet Våt Ujenvt fordelt pga vind fra tregrense, den vanlige leksa mao. Våt smelteomdanna snø tvers gjennom opp til tregrensa. Innsynkning til bunns uten ski. Mer kompakt over tregrensa (mer vindpåvirket). Fuktig ned til 160 cm i hvert fall der jeg gravde (900moh), gravde ikke dypere.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 182546

Hardanger / SAUDA

Snø

22.02.2019 kl. 13:02

729 moh

Tommy@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Tommy@NVE

Vær observation

Ikke nedbør 4,0°C 1,0 m/s fra ↗ 40% skyer Lettere vær etter fuktig og grått.

ObsID: 182520
Data er levert av Meteorologisk institutt.
  1. Ekstremt (mer enn 30 mm pr. time)
  2. Mye nedbør (mer enn 15 mm pr. time)
  3. Lite nedbør (mindre enn 1 mm pr. time)
  4. Mangler data fra radar

Om snøskredvarslingen i Norge

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.