Snøskredvarsel for Hallingdal lørdag 23.02.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Observasjoner i kart

Observasjoner i området

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

23.02.2019 kl. 13:02

1709 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Overhodet ingen løs snø tilgjengelig. All snø i alle himmelretninger og høydenivå er preget av varme.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Myk Vindskare og fuktig snøoverflate

Vær observation

Ikke nedbør 10,0 m/s fra ↗ 70% skyer

Faretegn

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Dødt snødekke, ingen faretegn Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Stabilt. Mulig at kantkornlag kan påvirkes få steder og gi str 2/3 skred, men liten sannsynlighet. Snødekket har vært utsatt for varme lenge og er generelt dødt. Varslet faregrad er for høy Kantkornlag kan fremdeles tas med som skredproblem, men slik at fg blir 1

ObsID: 182673

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

22.02.2019 kl. 15:02

1071 moh

Sindrebal (Ukjent)

Stabilitetstest

2870cm Q3 God CT

ObsID: 182574

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

22.02.2019 kl. 11:02

1189 moh

danielt (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil over hele snødybde

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut S Lille blokktest: gikk i Q3 brudd i bunn etter flere kraftig slag

Snødekke

110cm totalt 0cm nysnø Våt løssnø Fuktig tynt skarelag (2mm) på toppen

Vær observation

0,0°C 1,0 m/s fra ↑ 10% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Det foreligger fremdeles en lagdeling i snøen, men lagene virker å være godt bundet og snøen er i ferd med å homogenisere seg med pågående mildtværet. Det kan bli fare for våtsnøskred i tilfelle videre temperaturstigning. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

3 temperaturpunkter observert

ObsID: 182559

Hallingdal / ÅL

Snø

22.02.2019 kl. 10:02

1169 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps
Bilde Av Snøprofil (2012)
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil (2012) Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Ø-vendt heng. Fuktig til bakken, men ikke vått. Temp rundt null i hele snødekket

Stabilitetstest

ECTX @ God Ikke brudd

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N,NØ,Ø,SØ,S,SV,V,NV over 1200 moh Mulig kantkornlag er mer intakte høgere til fjells. De fins under lag med bærende fokksnø, og tåler veldig stor belastning. Men mildvær høgt til fjells kan svekke overliggende lag, evt gi opphopning av vann sammen med kantkornlag. Værmeldinga for i dag tilsier ikke at det blir noe framtredende problem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Mulig Noen bratte heng SØ,S,SV under 1200 moh Litt løs nysnø som kan bli våt hvis sola kommer fram. Kun ubetydelige mengder

Skredaktivitet

22. feb, I løpet av dagen Ingen skredaktivitet . Ikke gitt Dårlig sikt

Snødekke

60cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på400mohSnøgrense på400mohGrense for lagdelt snø er på1200moh Våt løssnø Fuktig Snødekket fuktig til bakken her på 1200 moh. Den eldre fokksnøen har pakket seg godt sammen og framstår som kompakt (P pluss minus) og uten sjiktning eller spenninger. En kan stort sett ta seg fram til fots uten å synke nedi. Under fokksnøen ymse lag med sprø skare/avrunda kantkorn, uten markerte sjikt. Mildvær har gjort sitt til å omdanne til mer avrunda former. Fortsatt mest flekkvis snødekke, mest snø i heng mot NØ-SØ. 5-10 cm fuktig nysnø som ligger og smelter ned.

Vær observation

Ikke nedbør -2,0°C 1,0 m/s fra → 98% skyer Snødde litt natt til i går, etter det stille overskyet og rundt null grader

Faretegn

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Generelt stabilt, mildt og stille Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold, men utbredelse av kantkornlag høgt til fjells er usikker. De kan bli mer framtredende med mildvær høgt til fjells. Små mengder med nysnø som blir istabil i sola er relativt harmløst og forutsigbart Kaldere vær vil gi ytterligere stabilisering, mildvær kan gi destabilisering. Varslet faregrad er for høy Forholdene er uendra siden i går, og mener det fortsatt kvalifiserer til fg1. Temperaturutvikling og sannsynlighet for skred i kantkornlag avgjør om det er riktig å sette opp til fg2.

ObsID: 182477
Data er levert av Meteorologisk institutt.
  1. Ekstremt (mer enn 30 mm pr. time)
  2. Mye nedbør (mer enn 15 mm pr. time)
  3. Lite nedbør (mindre enn 1 mm pr. time)
  4. Mangler data fra radar

Om snøskredvarslingen i Norge

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.