Skredstigen – Yrkesutdanning innen Snøskredvarslingen

Snøskredvarslingen er avhengig gode observasjoner fra terrenget og god kompetanse på varslerne.

For å sikre jevn tilstrømning fra alle regioner, har Snøskredvarslingen avtale med 70 observatører. I tillegg er det 25 ansatte i Statens vegvesen og 10 ansatte i Meteorologisk institutt og NVE som utfører observasjoner. Snøskredvarslingen har en eget kursstige for å sørge for at observatørene har kompetanse.

Opplæringen er modulbasert og de ulike kursene bygger på hverandre. Utover godkjent kurs forutsetter enkelte av kursene erfaring med observatørarbeid eller varsling.  I tillegg til de ulike kursene, arrangeres det en årlig fagsamling for alle observatører og varslere.

Modulene er tematisk organisert på følgende måte:

2 – Kurs innen redning

                2A Kameratredning (1/2 dag)

3 – Kurs innen ferdsel

                3B Ferdsel i skredterreng (4 dager inkludert 2A)

4 – Kurs innen observatørarbeid og varsling

                4A Observatørkurs (3 dager)

                4Ai Observatørkurs Alpinanlegg

                4B Videregående observatørkurs (3 dager)

                4C Avansert fagkurs (7 dager)

5 – Kurs innen varsling

                5A Varslingskurs (3 dager)

                5B Videregående varslingskurs (2 dager, kommer)

Fagsamling Snøskredvarslingen

                Årlig samling for observatører og varslere (2 dager)

Observatørene rekrutteres direkte av Snøskredvarslingen. I tillegg til å være lokalkjente i sitt område, har alle observatørene grunnleggende snøkjennskap og god erfaring med ferdsel i vinterfjellet, før de starter på opplæringen. Alle gjennomgår den samme opplæringen, uansett forkunnskaper. Snøskredvarslingen organiserer og drifter alle kursene med egne vegledere. Kursene er normalt ikke åpne for andre enn observatører knyttet til snøskredvarslingen. For å produsere varsler for alle regionene har Snøskredvarslingen en vaktordning med fire på jobb hver dag. Omkring 32 varslere fra NVE, SVV, MET og observatørkorpset inngår i ordningen.

Opplæringen er avgjørende for kvaliteten på varslene og observasjonene, men også viktig med tanke på egensikkerheten. Alle observatører får derfor opplæring både i de metoder og verktøy Snøskredvarslingen benytter, i tillegg til opplæring i NVEs arbeids- og ferdselsmønster i forbindelse med observatørarbeid (for detaljer, se kursbeskrivelsene). Opplæringen er også viktig for at varslerne skal ha høy kompetanse på utarbeiding av varslene etter felles standard og på sluttbrukerbehovet.