Faregradsskala for snøskredvarsling

Faregradene er oppgitt i henhold til den internasjonale faregradsskalaen - det betyr at faregraden skal bety det samme i Norge, Sveits, Canada eller andre land.

Faregrad 4 - Stor

Faregrad 4 - Stor

Ferdelsråd - friluftsliv

Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv forventes. Unngå løsne- og utløpsområder. 

Snøstabilitet

Omfattende ustabile forhold.
Svake bindinger i de fleste brattheng*

Skredutløsning

Utløsning sannsynlig selv ved liten tilleggsbelastning** i mange brattheng. 
Under spesielle forhold forventes det mange store og noen svært store naturlig utløste skred.


 

Faregrad 3 - Betydelig

Faregrad 3 - Betydelig

Ferdelsråd - friluftsliv

Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder.

Snøstabilitet

Generelt ustabile forhold.
Moderat til svake bindinger i mange brattheng.

Skredutløsning

Utløsning mulig, selv ved liten tilleggsbelastning i brattheng. 
Under spesielle forhold kan det forekomme noen store og enkelte svært store naturlig utløste skred.


 

Faregrad 2 - Moderat

Faregrad 2 - Moderat

Ferdelsråd - friluftsliv

Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader.

Snøstabilitet

Lokalt ustabile forhold.
Moderate bindinger i noen brattheng, for øvrig sterke bindinger

Skredutløsning

Utløsning mulig, spesielt ved stor tilleggsbelastning i brattheng.
Svært store naturlig utløste skred forventes ikke


 

Faregrad 1 - Liten

Faregrad 1 - Liten

Ferdelsråd - friluftsliv

Enkelte spesielt utsatte områder vil kunne være skredutsatte. I disse områdene, vær oppmerksom på mulig skredproblem. 

Snøstabilitet

Generelt stabile forhold.
Generelt sterke bindinger og stabilt.

Skredutløsning

Utløsning generelt kun mulig ved stor tilleggsbelastning i noen få ekstreme heng.
Kun små eller middels store naturlig utløste skred er mulig.


 

? - Ikke vurdert

? - Ikke vurdert

Ikke vurdert.


 

Faregrad 5 forekommer meget sjelden, men er viktig i beredskap for skred mot veg, bane, infrastruktur og bebyggelse.
Ved grad 5 frarådes all ferdsel !

Faregrad - 5 Meget stor

Faregrad 5 - Meget stor

Ferdelsråd - friluftsliv

Ferdsel i skredterreng frarådes!

Snøstabilitet

Ekstremt ustabile forhold.
Generelt svake bindinger og svært ustabilt.

Skredutløsning

Mange svært store, også ekstremt store, naturlig utløste skred forventes, selv i moderat bratt terreng. Fjernutløsning meget sannsynlig.

* Brattheng er brattere enn 30 grader.

** En person gir liten tilleggsbelastning og en gruppe eller skuter gir stor tilleggsbelastning.

Faregradskala for snøskredvarsling 2018. Illustrasjon: NVE

Faregradene er basert på den europeiske faregradskalaen, og gjelder for områder, ikke for den enkelte skredbane.

Last ned skredfareskalaen som bilde.

Last ned skredfareskalaen som pdf-fil.