Utbredelse, slik det angis i skredvarselet, sier noe om i hvor stor del av terrenget du kan forvente å finne et gitt skredproblem.

Kategoriene vi bruker i varslingssammenheng er:

Isolerte heng:

Skredproblemet finnes kun i veldig få områder. Faresignaler er få og sjeldne og disse er vanskelig å oppdage. Det er under 10%* av skredterreng som har et ustabilt snødekket.

Illustrasjon: Isolerte heng

Noen bratte heng:

Skredproblemet finnes i deler av terrenget, faresignaler forekommer, men er ikke alltid åpenbar. Det er cirka 10-30%* av skredterrenget som har et ustabilt snødekket.

Mange bratte heng:

Skredproblemet finnes over store deler av terrenget, det er åpenbare og mange faresignaler. Faresoner (som bak rygger, i forsenkninger) kan ofte spesifiseres i varslingsteksten. Det er cirka 30-60%* av skredterrenget som har et ustabilt snødekket.

Illustrasjon: Mange bratte heng

De fleste bratte heng:

Skredproblemet finnes nesten overalt i terrenget, det er åpenbare og mange faresignaler. Faresoner (som bak rygger, i forsenkninger) kan ikke spesifiseres i teksten. Over 60%* av skredterrenget som har et ustabilt snødekket.

*angitt prosent er kun retningslinjer og må ikke forstås som absolutte verdier. Skredterreng betegner områder der skred kan løsne, typisk terreng med en helning mellom 30 og 60 grader.

Illustrasjon: De fleste bratte heng
Eksemple på utbredelsen "Mange bratte heng". Foto: Jostein Aasen