Snøskredtyper

De farligste snøskredene er tørre flakskred

Flakskred

Vind + løs snø = flakskred!

De farligste snøskredene er større tørre flakskred fordi de lett kan løses ut av deg.

Et flakskred består av et sammenhengende flak av snø som løsner på et svakt underliggende lag som kollapser og sprer seg ut. Skredtypen gjenkjennes ved en markant bruddkant, flaket glir ut langs et løsere lag nede i snødekket eller ved bakkenivå, og at skredmassene ligger blokkvis.

Et flakskred kan nå en fart opp mot 30 km/t på 2-3 sekunder og opp mot 130 km/t på 6 sekunder.

I snøskredvarslene skiller vi mellom følgende årsaker til flakskred.

En klassisk sammensetning av et snødekke som kan produsere flakskred er, fra topp til bunn: 

  1. Et fast lag som kan opptre som et sammenhengende flak.
  2. Et svakt lag med liten styrke
  3. Underliggende, fastere snø eller selve bakken

Når et flakskred utløses, oppstår det et plutselig brudd i glidesjiktet. Bruddet forplanter seg raskt langs dette sjiktet, og et flak av overliggende snø sklir ut.

Området flaket løsner fra gjenkjennes ved en markert bruddkant. Lengden av bruddkanten kan variere fra noen få meter til over 1 km. Høyden på bruddkanten er som regel mellom ca. 20 cm og 2-3 meter. 

Som oftest oppstår faren for flakskred når vind flytter snø inn i leområder. Enten snø i form av nedbør eller løs snø som ligger tilgjengelig for vindtransport i terrenget. 

Flakskred løsner ofte i bratte le-sider og fordypninger som har blitt fylt med snø. 

Tydelig lagdeling i snøen, og bruddkant. Foto: @tormod/regObs
Tydelige tegn på flakdanning og lagdeling i snøen. Foto: Birgit Rustad

 

Løssnøskred

Denne skredtypen løsner i løs, ubunden snø eller i våt snø.

Skredtypen er lett gjenkjennelig som et "punktskred", der skredet starter i et punkt og brer seg nedover i en pæreform. Snøkrystallene som først løsnet river med seg flere snøkorn på sin ferd nedover og skredet brer seg utover. Skredene blir utløst når styrken av bindingene mellom snøkornene avtar.

I snøskredvarslene skiller vi mellom følgende typer løssnøskred.

Løssnøskred utløses gjerne under eller like etter intense snøfall, direkte solinnstråling eller regn.

Snøkornene brytes raskt ned som følge av varmen fra solen eller som følge av regn på grunn av smelting. Etter hvert som vanninnholdet i snøen øker, øker tettheten og siget i snøen, samtidig som styrken til bindingene mellom snøkornene avtar. Resultatet er at et løssnøskred kan utløses.

Tørre løssnøskred i brattheng. Foto: Ragnar Ekker
Vått løssnøskred i Hurrungane. Foto: Birgit Rustad
En god samling løssnøskred. Foto: Ragnar Ekker