Snøskredstørrelser

Snøskredstørrelser, slik disse brukes i snøskredvarsling i Norge og internasjonalt.

Snøskredstørrelser vurderes på en skal fra 1 til 5. Skalaen er internasjonal, så skredstørrelsene brukes likt uavhengig av hvilket land du befinner deg i.

Skredstørrelse 1. Foto: Ragnar Ekker

Skredstørrelse 1 - harmløst

Størrelse 1 - utglidning

Beskrivelse: Relativt harmløst for mennesker

Utløpsklassifisering: Utglidning (sluff)

Volum: < 100 m3


 

Skredstørrelse 2 - små

2 - små

Beskrivelse: Små: Kan begrave, skade eller drepe et menneske

Utløpsklassifisering: Stopper i selve henget

Volum: < 1000 m3


 

Skredstørrelse 3 - middels

3 - middels

Beskrivelse: Middels stor: Kan begrave og ødelegge biler, ødelegge hus eller knekke trær

Utløpsklassifisering: Når enden av henget

Volum: < 10,000 m3


 

Skredstørrelse 4 - stort

4 - stort

Beskrivelse: Stor: Kan ødelegge tog, flere hus eller skog

Utløpsklassifisering: Krysser flate partier (<<30º) over avstander lengre enn 50 m; kan nå dalbunnen

Volum: < 100,000 m3


 

Skredstørrelse 5 - svært stort

5 - svært stort

Beskrivelse: Svært stor: Kan ødelegge bebyggelse og skog

Utløpsklassifisering: Når dalbunnen

Volum: > 100,000 m3

Skredstørrelse 4. Foto: Ragnar Ekker