Mest utsatt terreng

I snøskredvarselet angir vi hvor i terrenget du kan forvente å finne skredproblemene.

Mest utsatt terreng slik det vises i snøskredvarselet. Illustrasjon: NVE

Et snøskredvarsel vil alltid inneholde ett eller flere skredproblemer, og hvert skredproblem forteller hvor det er mest sannsynlig å finne skredproblemet.

Mest utsatt terreng gis både som sektor eller kompassretning, og høyde over havet.

Om du skulle lure, det er det mørke området som angir mest utsatt terreng.

Denne informasjonen bør du bruke til å planlegge turen din slik at du unngår det mest skredutsatte terrenget.

Husk at sektor/himmelretning og høyde som ikke er oppgitt som mest utsatt terreng alikevel kan være skredutsatt.