Utløsningsårsaker

Hva skal til for å løse ut et skred?

Når kreftene som trekker snøen nedover (tyngdekraften) blir større enn kreftene som holder snøen på plass (for eksempel friksjon, skjærkrefter, kohesjon mellom snøpartiklene) vil et snøskred løsne.

I skredvarselet bruker vi følgende verdier på å angi hva som skal til for å utløse snøskred:

  • Naturlig utløst
  • Stor tilleggsbelatsning
  • Liten tilleggsbelastning

 

NÅR SKREDENE LØSNER AV SEG SELV - NATURLIG UTLØSTE SKRED

Det er i hovedsak to grunner til dette:

 

1 - Belastningen på snødekket øker (pålagring)

Dersom pålagringen blir større enn det svakeste laget i snødekket tåler, vil et skred løsne.

All nedbør fører til pålagring i alle himmelretninger og høydenivå. Ved snøfall øker snømengdene, ved regn vil vannet føre til at vekten på snøen som allerede ligger på bakken øker.

Ved vind vil vi få pålagring bare i leområder (dersom det er løs snø tilgjengelig i terrenget for vinden å ta tak i).

 

Snøfall gir økt vekt. Illustrasjon: NVE
Vindtransportert snø gir vektøkning (og fare for danning av flak). Illustrasjon: NVE
Regn øker vekten på snøen. Illustrasjon: NVE

2. Styrken i det eksisterende snødekket svekkes

Det vil si at kreftene som holder snøen på plass i fjellsiden blir svakere. 

Dette kan skje ved at bindingene mellom snøkorn smelter gjennom temperaturøkning eller regn, eller at styrken på et snølag nede i snødekket svekkes ved at snøkrystallene omvandles og bli svakere i kaldt vær.

Danning av vedvarende svake lag skjer i kaldt vær. Styrken i snødekket svekkes og snøskredfaren øker. Dette kan skje både sakte og fort
Oppvarming og regn svekker bindingen mellom snøkrystallene ved at de smelter. Dermed øker også snøskredfaren.

NÅR DET TRENGS EKTRA VEKT FOR Å LØSE UT SKRED - TILLEGGSBELASTNING

Når du og turfølget ditt er på vei opp, ned eller på tvers av et heng eller fjellside, utgjør vekten av dere en tilleggsbelastning på snøen. Er tilleggsbelastningen stor nok, kan du løse ut et skred ved visse situasjoner.

Hvordan du ferdes i skredfarlig terreng påvirker også tilleggsbelastningen på snøen. To personer som går tett sammen på ski utgjør en større tilleggsbelastning enn en person, en snøskuter utgjør en større tilleggsbelastning enn en person på ski.

 

Skigåer - liten tilleggsbelasting. Illustrasjon: NVE
Snøskuter - stor tillegsbelastning. Illustrasjon: NVE
Turfølge som går tett sammen - stor tilleggsbelastning. Illustrasjon: NVE

Et snøskred er snø som beveger seg raskt nedover en fjellside eller en skråning. Forutsetningen for at et snøskred kan utløses er at terrenget har en helning som er 30 grader eller brattere.

Snø opptrer i mange former og har ofte ulik tetthet og vanninnhold. Tørr nysnø har en tetthet på ca. 100 kg/m³, mens snø som har ligget en stund oppnår typisk en tetthet på 200-300 kg/m³. Våt snø har en tetthet på ca. 400 kg/m³. Et snøskred på 10 x 10 meter med en bruddhøyde på 1 m kan altså veie opp mot 40 tonn!