Utbredelse - hvor stor del av terrenget er ustabilt?

I varselet anslår vi i hvor stor del av skredterrenget skredproblemet er sannsynlig å finne, det kalles utbredelse.

Utbredelsen gjelder for det samme området som høyeste faregrad i varslingsregionen er satt for. Dvs. over et område av minimum 100 km2 som er det minste området man kan sette faregrad for. Er regionen faregraden vurderes for betydelig større enn 100 km2 gjelder beskrivelsen som passer for det mest utsatte område på 100 km2 innad i regionen.

 

KATEGORIENE VI BRUKER FOR Å SI NOE OM UTBREDELSE AV ET SKREDPROBLEM ER:


 

Få bratte heng:

Skredproblemet finnes kun i veldig få områder og gir få og sjeldne faretegn.

 

Få bratte heng **

 

Noen bratte heng:

Skredproblemet finnes i deler av terrenget, men er ofte begrenset av terrengformasjoner som bak rygger, i forsenkninger osv.  Faretegn forekommer, men er ikke alltid åpenbare.

Noen bratte heng **

 

Mange bratte heng:

Skredproblemet finnes over store deler av terrenget, det er åpenbare og mange faretegn. Skredproblemet har så stor utbredelse at en ikke kan spesifisere faresoner.

Mange bratte heng **

 
* Skredterreng betegner områder der skred kan løsne, typisk terreng med en helning mellom 30 og 60 grader.

** Figurene er et forsøk på å gi et visuelt bilde av hvor mange heng i mest utsatt del av regionen som har ustabilt snødekke

  • Grønt - ikke utsatt.
  • Gult - kan være utsatt.
  • Rødt - i hvertfall utsatt.

 

Eksemple på utbredelsen "Mange bratte heng". Foto: Jostein Aasen