Snøskredstørrelser

Snøskredstørrelser klassifiseres på en skala fra 1 til 5. Norge bruker den samme klassifiseringen som resten av Europa.

NB, bruk aldri utløpsklassifisering alene til å fastsette skredstørrelsen. Utløpslengden er svært avhengig av terrengformasjon og snøforhold og brukes kun som en støtte i kombinasjon med de andre kolonnene.

Skredstørrelse 4 - svært stort. Foto: regObs / Tore Humstad

Skredstørrelse 1

Små

Beskrivelse: Liten fare for å bli begravd (fare for utglidning)

Volum: < 100 m3

Utløpsklassifisering: Skredet stopper i henget


 

Skredstørrelse 2

Middels store

Beskrivelse: Kan begrave, skade eller drepe en person

Volum: < 1000 m

Utløpsklassifisering: Skredet stopper i bunn av henget


 

Skredstørrelse 3

Store

Beskrivelse: Kan begrave og ødelegge biler, skade lastebiler, mindre bygninger og skog

Volum: < 10,000 m3

Utløpsklassifisering: Skredet kan gå ut av henget og opp til 50 m inn i slakt terreng (betydelig slakere enn 30 grader)


 

Skredstørrelse 4

Svært store

Beskrivelse: Kan begrave og ødelegge tog og store lastebiler, flere bygninger og skogsområder

Volum: < 100,000 m3

Utløpsklassifisering: Skredet kan gå over slakere terreng (betydelig under 30 grader) over avstander over 50 m og nå frem helt til dalbunnen 


 

Skredstørrelse 5

Ekstremt store

Beskrivelse: Kan ødelegge landskapet. Katastrofal skade mulig

Volum: > 100,000 m3

Utløpsklassifisering: Når frem til dalbunnen. Største kjente snøskred


 

Skredstørrelse 1- små. Stopper i henget. Kun farlig i kombinasjon med terrengfeller. Foto: regObs / Sander Buene
Skredstørrelse 2 - middels stort skred (stort nok til å være farlig for et menneske!). Foto: Jostein Aasen
Skredstørrelse 3 - stort skred. Foto: regObs / Håvard Thorset
Skredstørrelse 4 -svært stort skred. Foto: regObs / Aadne Olsrud.
Skredstørrelse 5 - denne enorme bruddkanten vitner sannsynligvis om et ekstremt stort skred. Foto: Aadne Olsrud

Her kan du se bilder med eksempel på forskjellige skredstørrelser.