I snøskredvarslingen brukes følgende begrep for å angi sannsynlighet for skred:

Sannsynlighet er en kombinasjon av hvor stor utbredelse skredproblemet har og hvor lett der å påvirke svake lag i snødekket.

Hvis vi prøver å beskrive ytterpunktene så kan vi forklare det slik: Hvis skredproblem kun finnes i få områder og det er vanskelig å påvirke svake lag er det "lite sannsynlig" at en løser ut snøskred når en beveger seg gjennom skredterreng. I motsatt fall kan en tenke seg at skredproblemet finnes i de flest heng (dvs at det har stor utbredelse) og det er lett å påvirke svake lag så er det "meget sannsynlig" å løse ut skred når en beveger seg gjennom skredterreng.

 

 

I snøskredvarseletet brukes følgende verdier for å angi sannsynlighet:

  • Meget sannsynlig

  • Sannsynlig (*EAWS - «Likely»: event with a probability of occurrence exceeding 50 % ) - Hendelser inntreffer med en sannsynlighet på MER enn 50 %

  • Mulig (*EAWS – «Possible»: event with a probability of occurrence not exceeding 50 %) - Hendelser inntreffer med en sannsynlighet på MINDRE enn 50 %

  • Lite sannsynlig

EAWS står for European Avalanche Warning Systems. NVE (varsom) er medlem av denne organisasjonen. For mer informasjon se www.avalanches.org