Mest utsatt terreng

I snøskredvarselet angir vi hvor i terrenget du kan forvente å finne skredproblemene.

Rød sektor marker det terrenget som er mest utsatt. Her blir det NV-N-NØ-Ø og fra 1600 moh og oppover.

Et snøskredvarsel vil alltid inneholde ett eller flere skredproblemer, og hvert skredproblem forteller hvor det er mest sannsynlig å finne skredproblemet.

Mest utsatt terreng gis både som sektor eller kompassretning, og høyde over havet.

Det er det røde området som angir mest utsatt terreng.

Denne informasjonen bør du bruke til å planlegge turen din slik at du unngår det mest skredutsatte terrenget.

Husk at sektor/himmelretning og høyde som ikke er oppgitt som mest utsatt terreng alikevel kan være skredutsatt, det vil alltid være lokale variasjoner.