Vedvarende svakt lag

Ferdselsråd ved faregrad 2:

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng.

Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner.

Fjernutløsning er mulig.

Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt.

Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Tydelig lagdeling i snøen. Foto: Jostein Aasen

Karakteristikk

 • Fører til flakskred som kan bli svært store.
 • Det svake laget dannes under perioder med kaldt klarvær.
 • Kan innebære brudd/skredutløsning i flere lag dypere nede i snødekket.
 • Kan fortsette å eksistere i terrenglommer etter at de fleste andre områder har stabilisert seg.
 • Har ofte ”sovende” perioder og ”vekkes” til live igjen når været endres.
 • Blir ofte fjernutløst, kan løsne over den som løser dem ut.

 

Utbredelse og type terreng

 • Kan ofte knyttes til bestemte høyder, himmelretninger eller områder.
 • Løsner typisk i fra 30 til 40 grader.

 

Utløsningsmekanisme

 • Brudd i svakt lag oppstår på grunn av pålagring og/eller svekking av flaket som ligger over det svake laget

 


 

Mulige typer svake lag

 1. Nedsnødd / nedføyket overflaterim
 2. Nedsnødd / nedføyket kantkornet snø
 3. Kantkornet snø over skarelag
 4. Kantkornet snø under skarelag
 5. Kantkornet snø ved bakken

 

Varighet

 • Stabiliserer seg langsomt, har en tendens til å vare flere uker, noen ganger i måneder.

 


 

Identifisering

 • Faretegn:
  • Drønnelyder
  • skytende sprekker
  • fjernutløsning
  • ferske skred er typisk. 
 • Noen ganger få eller ingen tegn til deg som skiløper/skuterfører.
 • Manglende skredaktivitet og manglende faretegn er ikke pålitelige indikatorer på stabilitet.
 • Stabilitetstester kan avsløre vedvarende svake lag (dersom man leter på riktig sted).