Vedvarende svakt lag (flakskred)

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng.

Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner.

Fjernutløsning er mulig.

Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt.

Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Karakteristikk

 • Fører til flakskred som i enkelte tilfeller kan bli ekstremt store.
 • Det svake laget dannes under perioder med kaldt klarvær.
 • Kan innebære brudd/skredutløsning i flere lag dypere nede i snødekket.
 • Kan fortsette å eksistere i terrenglommer etter at de fleste andre områder har stabilisert seg.
 • Har ofte ”sovende” perioder og ”vekkes” til live igjen når været endres.
 • Blir ofte fjernutløst, kan løsne over den som løser dem ut.

 

Utbredelse og type terreng

 • Har ofte stor utbredelse
 • Kan ofte knyttes til bestemte høyder, himmelretninger eller områder, avhengig av hva som har skapt problemet.
 • Løsner typisk i fra 30 til 40 grader.

 

Utløsningsmekanisme

Et skred løsner når belastningen fra snødekket over overskrider bæreevnen/styrken til det svake laget. Skred kan løsne av tre årsaker:

 • Pålagring, vekten av flaket over det svake laget øker, feks pga snø, snøfokk eller regn.
 • Svekking av det svake laget. Kan skje ved videreutvikling av krystallene i kaldt vær eller ved at smeltevann trenger ned til det svake laget.
 • Svekking av flaket som ligger over det svake laget, feks pga varme, fører til at flaket siger og skaper økte skjærspenninger i det svake laget.

 


 

Plassering av svakt lag i snødekket

Det svake laget kan finnes hvor som helst i det gamle snødekket, noen ganger dypt i snødekket. Når det svake laget ligger dypt er sjansen for å påvirke det mindre, men skredene kan bli desto større.

Mulige svake lag:

 1. Nedsnødd / nedføyket overflaterim
 2. Nedsnødd / nedføyket kantkornet snø
 3. Kantkornet snø over skarelag
 4. Kantkornet snø under skarelag
 5. Kantkornet snø ved bakken

 

Varighet

 • Skredproblemet kan vare fra uker til måneder, noen ganger hele vintersesongen.

 


 

Identifisering av problemet

Vedvarende svake lag kan være svært vanskelig å gjenkjenne.

 • Faretegn:
  • Drønnelyder
  • Skytende sprekker
  • Fjernutløsning
  • Ferske skred er typisk. 
 • Noen ganger få eller ingen tegn til deg som skiløper/skuterfører.
 • Manglende skredaktivitet og manglende faretegn er ikke pålitelige indikatorer på stabilitet.
 • Stabilitetstester kan avsløre vedvarende svake lag (dersom man har kunnskap og leter på riktig sted).

 

Tydelig lagdeling i snøen. Foto: Jostein Aasen