Våte løssnøskred

Ferdselsråd ved faregrad 2:

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller.

Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst.

Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet.

Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Vått løssnøskred i Sogndaltraktene. Foto: Jostein Aasen

Karakteristikk

 • Skredet starter i et punkt og øker i bredde på sin ferd nedover.
  Har dråpeform.
 • Er som regel små, men kan bli øke betydelig i masse i store bratte heng

 

Utbredelse og type terreng

 • Generelt stor utbredelse der snøen er myk nok.
 • Løsner som oftest i bratt terreng (brattere enn 40 grader) og gjerne nært klipper.

 

Utløsningsmekanisme

 • Tap av kohesjon/binding innad i den våte snøen.
 • Oppstår på grunn av oppvarming av snødekket.
 • Årsaker kan være solinnstråling, temperaturstigning, regn eller manglende nattefrost.

 

Varighet

 • Timer eller dager, avhengig av temperatur og stråling.

 

Identifisering

 • Forholdsvis enkelt å gjenkjenne i terrenget.
 • Faretegn:
  • Våt og myk snøoverflate.
  • Ferske skred
  • Rullende snøballer/snøhjul