Våte flakskred

Ferdselsråd ved faregrad 2:

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred.

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller.

Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet.

Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.

Eksempel på vått flakskred. Foto: HåvardT/regObs

Karakteristikk

 • Kan variere i størrelse fra små til svært store. Ved høyt vanninnhold kan de nå langt.
 • Forutsetter et tydelig lagdelt snødekke.
 • Ved første gangs oppbløting av et tørt lagdelt snødekke er sannsynligheten for våte flakskred større enn hvis snødekket har vært vått tidligere.
 • Det kan være vanskelig å forutsi når skredene løsner. Det tar tid før vannet trenger ned i snødekket og svekker det nok til at skredene løsner.
 • Løsner som oftest av seg selv (naturlig utløst).

 

Utbredelse og type terreng

 • Generelt stor utbredelse, særlig ved regn og temperaturstigning.
 • Ved solinnstråling begrenset til bestemte himmelretninger og høyder.

 

Utløsningsmekanisme

 • Oppvarming av snødekket fører til smelting av bindinger og svekking av snødekket.
 • Ved regn får vi i tillegg pålagring på kritiske lag i tillegg til svekking.
 • Årsaker kan være regn, solinnstråling, temperaturstigning eller manglende nattefrost.

 


 

Mulige typer svake lag

 1. Opphopning av vann i / over lag i snødekket
 2. Nedsnødd / nedføyket overflaterim
 3. Nedsnødd / nedføyket kantkornet snø
 4. Kantkornet snø over skarelag
 5. Kantkornet snø under skarelag
 6. Kantkornet snø ved bakken

 

Varighet

 • Timer eller dager, avhengig av temperatur og stråling.

 


 

Identifisering

 • Lett å identifisere.
 • Faretegn:
  • Våt og myk snøoverflate.
  • Ferske skred.