Våt snø (løssnøskred)

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller.

Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst.

Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet.

Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Karakteristikk

 • Løsner i ubunden våt snø
 • Skredet starter i et punkt og øker i bredde på sin ferd nedover.
  Har dråpeform.
 • Er som regel små eller middels store, men kan øke betydelig i masse i store bratte heng

 

Utbredelse og type terreng

 • Generelt stor utbredelse der snøen er myk nok.
 • Når solinnstråling og varme fineværsdager er hovedårsaken til smelting vil sør- og vestvendte fjellsider være mest utsatt.
 • Dersom årsaken til problemet er regn, vil alle himmelretninger være utsatt.
 • Løsner som oftest i bratt terreng (brattere enn 40 grader) og gjerne nært klipper.

 

Utløsningsmekanisme

 • Tap av kohesjon/binding innad i den våte snøen.
 • Oppstår på grunn av oppvarming av snødekket.
 • Årsaker kan være solinnstråling, temperaturstigning, regn eller manglende nattefrost.

 

Varighet

 • Timer eller dager, avhengig av temperatur og stråling.
 • Stabiliteten i snødekket kan noen ganger avta raskt.
 • Når sol og varme dager er årsaken, vil sjansen for skred øke utover dagen.
 • Dersom årsaken er regn, vil faren øke med en gang regnet starter.

 

Identifisering

 • Forholdsvis enkelt å gjenkjenne i terrenget, snøoverflaten blir våt.
 • Faretegn:
  • Våt og myk snøoverflate.
  • Ferske skred
  • Rullende snøballer/snøhjul

 

Vått løssnøskred i Sogndaltraktene. Foto: Jostein Aasen