Tørre løssnøskred

Ferdselsråd ved faregrad 2:

Eventuelle skred bli vanligvis utløst av deg selv eller andre som ferdest i terrenget. Vurder utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette.

Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små løssnøskred som du selv har utløst.

Husk at selv et lite skred kan få konsekvenser nært terrengfeller.

Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng.

Tørt løssnøskred ned mot Anestølsvannet. Foto: Birgit Rustad

Karakteristikk

 • Forårsakes av ferskt snøfall.
 • Starter i et punkt og øker i bredde på sin ferd nedover.
 • Er som regel små, men kan bli øke betydelig i masse i store bratte heng.
 • Har dråpeform.
 • Kan løse ut større flakskred dersom det er svake lage dypere ned i snødekket.

 

Utbredelse og type terreng

 • Generelt stor utbredelse.
 • Løsner som oftest i bratt terreng (brattere enn 40 grader).

 

Utløsningsmekanisme

 • Tap av kohesjon/binding innad i nysnøen

 

Varighet

 • Stabiliserer seg hurtig etter snøvær, som regel i løpet av et par dager, avhengig av  temperatur og stråling.

 

Identifisering

 • Forholdsvis enkelt å gjenkjenne i terrenget.
 • Faretegn er nysnø som ligger også på bratte klipper og ferske skred