Ferdselsråd ved faregrad 2:

Vær forsiktig i  bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.

Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.

Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng.

Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under.

Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Nysnøflak på Skogshorn som løsnet ved liten tilleggsbelastning. Foto: Ragnar Ekker

Karakteristikk

 • Skyldes ferskt snøfall.
 • Kritisk nysnømengde er gjerne 30-50 cm nysnø men avhenger av ulike faktorer.
 • Er ofte myke flak som er lette å løse ut og lette å undervurdere med tanke på hvor store de kan bli.
 • Varierer i størrelse fra små til svært store.

 

Utbredelse og type terreng

 • Generelt stor utbredelse.
 • Løsner typisk i brattheng rundt 30 grader og brattere.
 • Kan løsne i alle typer terreng, men disse skredene er gjerne størst og hyppigst over tregrensen.

 

Utløsningsmekanisme

 • Bindingsprosesser i nysnøen fører til danning av myke flak (stråling, vind, temperatur)
 • Pålagring fører til brudd i det svakeste laget.

 

Mulige typer svake lag

 1. Nedføyket svakt lag med nysnø.
 2. Dårlig binding mellom glatt skare og nysnø 

 

Varighet

 • Stabiliserer seg hurtig etter snøvær, som regel i løpet av et par dager, avhengig av temperatur og stråling

 

Identifisering

 • Nysnø er enkelt å gjenkjenne i terrenget.
 • Faretegn:
  • Nysnøen binder seg og danner myke flak.
  • Oppsprekking av snøen.
  • Ferske skred.