Nysnø (løssnøskred)

Eventuelle skred bli vanligvis utløst av deg selv eller andre som ferdes i terrenget. Vurder utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette. Ved faregrad 3-betydelig, unngå terrengfeller og store bratte heng til nysnøen har stabilisert seg.

Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små løssnøskred som du selv har utløst.

Husk at selv et lite skred kan få konsekvenser nært terrengfeller.

Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng.


 

Karakteristikk

 • Forårsakes av ferskt snøfall
 • Løsner i ubunden løssnø
 • Starter i et punkt og øker i bredde på sin ferd nedover. Har dråpeform.
 • Er som regel små eller middels store, men kan øke betydelig i masse i store bratte heng.
 • Kan løse ut større flakskred dersom det er svake lag dypere ned i snødekket.

 

Utbredelse og type terreng

 • Generelt stor utbredelse, i alle himmelretninger.
 • Løsner som oftest i bratt terreng (brattere enn 40 grader).

 

Utløsningsmekanisme

 • Tap av kohesjon/binding mellom snøpartiklene innad i nysnøen

 

Varighet

 • Typisk mens snøfallet pågår og opp til noen få dager etter.
 • Stabiliserer seg hurtig etter snøvær, hastigheten er avhengig av temperatur og stråling.

 

Identifisering

 • Forholdsvis enkelt å gjenkjenne i terrenget, ligger som oftest nesten overalt hvor det er bratt nok og det ligger nysnø.
 • Faretegn:
  • nysnø som ligger også på bratte klipper
  • ferske løssnøskred

 

Tørt løssnøskred ned mot Anestølsvannet i Sogndalsdalen. Foto: Birgit Rustad