Ferdselsråd ved faregrad 2:

Unngå lengre opphold i og nedenfor fjellsider med ferske glidesprekker. Det er vanskelig å forutse når slike skred vil løsne.

Et nærmere blikk på glidesprekker. Foto: Jostein Aasen
Bilde av et glideskred. Foto: Jostein Aasen

Karakteristikk

 • Løsner helt nede ved bakken.
 • Snøen siger gradvis på glatt underlag, for eksempel glatte sva eller gressbakke, og tydelige sigesprekker kommer til syne før skredet løsner.
 • Snødekket er vått ved bakken.
 • Det er en større hyppighet av glideskred i milde og nedbørsrike vintre der det ikke ble tele i bakken før snøfall.

 

Utbredelse og type terreng

 • Lokalisert til områder hvor snødekket hviler på glatte sva eller bratte gressbakker.
 • Varierende bratthet.

 

Utløsningsmekanisme

 • Snødekket siger og glir på underlaget fordi tyngdekraften trekker i det.
 • Løsner når friksjonen mot underlaget som holder snødekket igjen blir mindre enn tyngdekraften

 

Mulige typer svake lag

 1. Vann ved bakken / smelting ved bakken

 

Varighet

 • Fra dager til måneder.
 • Det er svært vanskelig å forutsi når glideskred løsner, det avhenger både av hvor mye vann som blir tilført ved bakken, hvor tung den overliggende snøen er og styrken i snødekket.

 


 

Identifisering

 • Lett å identifisere.
 • Faretegn:
  • Glidesprekker.
  • Ferske skred.