Ferdselsråd ved faregrad 2:

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg.

Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng.

Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.

Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg.

Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Snøfokk i Lofoten. Foto: Ragnar Ekker

Karakteristikk

 • Problemet oppstår når vind flytter løs snø som ligger i terrenget.
 • Skred pga fokksnø varierer i størrelse og hardhet avhengig av vindstyrke og tilgjengelig løs snø i terrenget

 

Utbredelse og type terreng

 • Utbredelsen kan variere mye avhengig av vindstyrke og hvor mye snø som er tilgjengelig for transport.Løsner i bratte le-sider og fordypninger som har blitt fylt med vindtransportert snø (typisk brattere enn 35 grader).
 • Begrenser seg ofte til leområder skapt av terrenget, for eksempel bak rygger, i renner og søkk.

 

Utløsningsmekanisme

 • Den vindtransporterte snøen danner harde eller myke flak i leområder.
 • Pålagring fører til brudd i det svakeste laget

 

Mulige typer svake lag

 1. Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

 

Varighet

 • Stabiliserer seg relativt hurtig, som regel i løpet av noen dager, avhengig av temperatur og fuktighet.

 


 

Identifisering

 • Ganske lett å identifisere med god sikt og nok kunnskap.
 • Kan ofte gjenkjennes på snøoverflatens beskaffenhet og endringer i snøoverflatenes hardhet.
 • Faretegn:
  • vindtegn i snøoverflaten
  • snøoverflaten binder seg og danner myke eller harde flak
  • skytende sprekker
  • drønnelyder (sjelden)
  • ferske skred.