Dypt vedvarende svakt lag

Ferdselsråd ved faregrad 2:

Hold god avstand til hverandre og til løsneområdene. Fjernutløsning er mulig. 

Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.  

Når det svake laget ligger dypt i snødekket eller det overliggende laget er hardt, trengs det som regel stor tilleggsbelastning for å påvirke dette. 

Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket.

Dypt vedvarende svakt lag. Foto: Aadne Olsrud

Karakteristikk

 • Fører til flakskred som gjerne løsner ved bakken eller dypt i snødekket og kan bli svært store.
 • Det svake laget dannes under perioder med kaldt klarvær.
 • Flakene over det svake laget er ofte harde og tykke, av og til hele snødekkets tykkelse.
 • Har ofte ”sovende” perioder og ”vekkes” til live igjen når været endres.
 • Kan fjernutløses fra stor avstand.

 

Utbredelse og type terreng

 • Kan ofte knyttes til bestemte høyder, himmelretninger eller områder.
 • Løsner typisk i fra 30 til 40 grader.

 

Utløsningsmekanisme

 • Brudd i svakt lag oppstår på grunn av pålagring og/eller svekking av flaket som ligger over det svake laget

 


 

Mulige typer svake lag

 1. Nedsnødd / nedføyket overflaterim
 2. Nedsnødd / nedføyket kantkornet snø
 3. Kantkornet snø over skarelag
 4. Kantkornet snø under skarelag
 5. Kantkornet snø ved bakken

 

Varighet

 • Stabiliserer seg langsomt, har en tendens til å vare flere uker, noen ganger i måneder eller hele vinteren.

 


 

Identifisering

 • Faretegn: Det er typisk med få eller ingen faretegn som drønnelyder, skytende sprekker, fjernutløsning, ferske skred.
 • Svært vanskelig å identifisere.
 • Stabilitetstester/snøprofiler kan avsløre problemet men kan være vanskelig å tolke.
 • Manglende skredaktivitet og manglende faretegn er ikke pålitelige indikatorer på stabilitet