Skredutstyr

Må ha: Sender/mottaker, søkestang, spade

Illustrasjonsbilde av skredutstyr. Foto: Erik Rose Johnsen

Det finnes mange typer sender/mottager. Vær sikker på at du vet hvordan du bruker din!

Øv jevnlig på søk og redning så du vet hvordan utstyret fungerer, og raskt kan hjelpe til dersom ulykken skulle være ute.

Søkestanga er for finsøk når du har lokalisert den skredtatte med sender/mottager.

Søkestanga brukes til nøyaktig lokalisering av den skredtatte når skredsøkeren har vist deg området hvor personen ligger begravd. Dette er et viktig hjelpemiddel for å unngå å bruke verdifull tid på unødvendig graving.

Ved treff lar du søkestanga bli stående i snøen.

Spaden du har i sekken bør ikke være av plast. Spaden er et graveverktøy, og må tåle både hard snø, is og tøff behandling.

Spade er svært nødvendig for å kunne utøve kameratredning. Uten spade er sjansene små for å rekke å grave den skredtatte ut av snøen i tide. Praksis viser at utgravingen er den delen av en kameratredning som tar mest tid. En spade gjør at dette arbeidet blir mye lettere og mer effektivt enn om man skulle brukt en ski, snøbrett eller bare hendene.

Bruk av spade øker sjansen for at den skredtatte overlever.