Utløpssoner for snøskred

Utløpssoner for snøskred det området hvor snøskredet glir ut og stopper opp.

Eksempel på utløpssone for snøskred, merket med stiplet linje. Illustrasjon: NVE

Terrenget under løsneområder er utløpssone for snøskred.

Skredene vil gjerne følge forsenkninger i terrenget, og tar minste motstands vei.

Selv om snøskredet løsner der det er 30o  eller brattere, vil selve skredet nå terreng som er slakere enn 30⁰.

Utløpssonen for skred er like farlig for deg som løsneområdet.

Gamle snøskred kan fortelle deg mye om utløpssoner i terrenget du befinner deg i. Se etter snøhauger under gamle skred, og noter deg hvor langt unna løsneområdet disse ligger.

Skredskadet skog er god indikasjon på skredbaner eller utløpsområder. Vertikale bare områder i et ellers skogkledd område, trær som er bøyd ned fallinjen, (dette gjelder særlig bjørkeskog), og trær som mangler grener på den siden som vender inn mot fjellet er alle indikatorer på skredskadet skog.

En utløpssone for skred kan være mye slakere enn hva løsneområdet for skredet er. Ikke stirr deg blind på brattheten og 30-graderen. Du kan være i utløpssonen for et skred selv om du befinner deg utenfor løsneområdet for skredet. Foto: Jostein Aasen
Illustrasjon av mulig utløpssone for snøskred i gult. Illustrasjon : NVE

Utløpssonen for skred ligger under løsneområdet for skred, og er det området hvor snøskredet stopper.

Utløpssonen ligger i slakere terreng enn løsneområdet.

Det er like farlig å befinne seg i utløpssonen som i løsneområdet for skred.

Bratt terreng og faretegn = hold avstand. Foto: Birgit Rustad